Internationale betrekkingen

Ruimtevaart is per definitie een internationale activiteit. Steeds meer is de drijvende kracht achter ruimtevaart het brede spectrum aan toepassingsmogelijkheden voor de samenleving wereldwijd. Daar liggen dus ook kansen voor de Nederlandse sector om een rol van betekenis te spelen in een nieuwe opkomende markt. Het NSO kan daarin als overheidspartij faciliteren. Daartoe onderneemt het team Internationale Betrekkingen en Handelsbevordering de volgende activiteiten:

  1. Met de sector opstellen van een gezamenlijke internationaliseringsagenda
  2. Faciliteren en onderhouden NL Space branding ter profilering van Nederland als ruimtevaartland
  3. Opbouwen en bestendingen van bilaterale contacten met andere Space Agencies
  4. Inschakelen en aanschakelen van andere (semi)overheidsonderdelen ter bevordering van internationale samenwerking en handelsbevordering (posten, HTSM, NFIA, IQ, RVO…)

Deze activiteiten gebeuren met focus op internationale betrekkingen en handelsbevordering in nauwe samenwerking met het Team Versterken Sector en Team Communicatie en Educatie.

Programmamanager: Thomas Bleeker , t.bleeker@spaceoffice.nl