Industrieel beleid


ESTEC
ESA-lidstaten krijgen industriële opdrachten naar rato van hun bijdrage aan ESA-programma’s. Deze ‘evenredige verdeling’ is vastgelegd in ESA’s industriële beleid dat elke vijf jaar wordt vernieuwd.

De afgelopen vijftien jaar heeft Nederland altijd méér contracten verworven dan volgens de evenredige verdeling gerechtvaardigd was, omdat ESA's grootste vestiging (ESTEC) in Noordwijk is gevestigd. Dit leidt tot veel extra werk, zowel technologisch als facilitair.

Om toekomstige ruimtemissies mogelijk te maken, moeten de lidstaten eerst de nodige technologie ontwikkelen. ESA streeft naar vrijwillige afstemming van de technologie-ontwikkeling in Europa om dubbel werk te voorkomen. Hiertoe is de Technology Harmonisation Advisory Group (THAG) in het leven geroepen. Samen met de EU en EDA stelt de THAG de Europese ruimtevaarttechnologieroadmaps op. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in het European Space Technology Master Plan.

Nederland gebruikt voor haar industriële beleid de NSO roadmaps. Deze worden voorafgaand aan de ESA-ministersconferentie opgesteld en bevatten de mogelijkheden en ambities op specifieke terreinen binnen de ruimtevaart voor de jaren daarna.