Communicatie

Het NSO heeft een in het oprichtingsconvenant duidelijk omschreven communicatie-opdracht, die uiteenvalt in drie doelen:

1. Creëren en behouden van draagvlak voor het ruimtevaartbeleid van de Nederlandse overheid

Het NSO onderhoudt daartoe contacten me de media en organiseert jaarlijks een grote bijdrage vanuit de Nederlandse ruimtevaart aan de ESTEC Open Dag in het Weekend van de Wetenschap.

2. Stimuleren gebruik van ruimtevaarttechnologie en satellietdata

Communicatie-inspanningen spitsen zich toe op het profileren van de voordelen van het gebruik van ruimtevaarttechnologie en satellietdata, zowel binnen als buiten de overheid.

3. Internationaal profileren van de Nederlandse ruimtevaart ten behoeve van handelsbevordering

Gezamenlijk met de Nederlandse ruimtevaartsector schreef het NSO het NL Space profileringsplan en ontwikkelde het de NL Space branding. Doel daarvan is onder één paraplumerk Nederland profileren als ruimtevaartland, waar innovatieve oplossingen ontwikkeld worden voor wereldwijde uitdagingen.

 

In alle gevallen trekt het NSO ook op het gebied van communicatie zoveel mogelijk op met partners, zoals betrokken ministeries, de Nederlandse sector of de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.