Copernicus


Beeld: ESA
De mensheid staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, de energiecrisis, de sterke bevolkingsgroei, voedseltekort en een verhoogde kans op natuurrampen. Willen we hiervoor oplossingen bedenken, dan is de juiste informatie van cruciaal belang. Daarover gaat Copernicus.

Copernicus is het Europese programma voor aardobservatie. Het bestaat onder meer uit de Sentinel-satellietmissies die het milieu en klimaat monitoren. Copernicus is deels gefinancierd door de ESA-lidstaten en deels door de Europese commissie, die 'eigenaar' van het programma is. Alle gegevens die Copernicus verzamelt - van satellietmetingen uit de ruimte tot metingen op land, zee en in de lucht - zijn openbaar en gratis toegankelijk. Dat maakt veel nieuwe toepassingen mogelijk, zowel voor de overheid als voor burgers en bedrijven.

Met het gratis beschikbaar stellen van Copernicusdata draagt Copernicus bij aan de oplossing van wereldwijde vraagstukken zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, atmosfeervervuiling, veiligheid, energie en de waterkwaliteit. Ook is Europa met het systeem beter in staat internationaal bij te dragen aan vredesmissies en humanitaire hulp.

Het NSO vertegenwoordigt Nederland in het Copernicus-programma. In Nederland zoekt het NSO samenwerking met overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de mogelijkheden van Copernicus maximaal te benutten. In antwoord op vragen die spelen in de samenleving, want de gebruiker staat centraal.

Meer informatie over Copernicus:

> www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus

> www.copernicus.eu

Contactpersoon:
Raymond Sluiter
e-mail: r.sluiter@spaceoffice.nl
telefoon: 06 117 440 79