SBIR

SBIR (Small Business Innovation and Research) is een instrument waarmee NSO de toepassing van satellietgegevens door overheidsinstellingen wil stimuleren. Overheden hebben een concrete vraag, waarop bedrijven een antwoord formuleren in de vorm van een idee voor een applicatie. De meest kansrijke ideeën krijgen een opdracht om van deze applicatie een werkend prototype te ontwikkelen.

Het NSO heeft ‘innovatiegericht inkopen ruimtevaart’ geïntroduceerd, met SBIR als financieringsinstrument. De SBIR’s van 2015 waren gericht op het benutten van het Satellietdataportaal. De SBIR wordt gefinancierd uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over innovatiegericht inkopen en SBIR vindt u hier.

Andere voorbeelden van satellietdatadiensten worden genoemd binnen de verschillende thema's waarop NSO actief is.

SBIR offerte indienen

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 3 fases waarin u bepaalde stappen moet nemen. Voor de fases 1 en 2 moet u offertes indienen. In fase 3 (eindfase) werkt de ondernemer aan de commercialisatie van zijn innovatie.

Lees hier hoe het gehele offerte traject eruit ziet en de daarbijbehorende handleiding en templates.

Overzicht oproepen en projecten

Openstaande oproepen

Op dit moment zijn er geen openstaande oproepen.

Lopende SBIRS

Overzicht voorgaande SBIRS

In de SBIR document center zijn SBIR leaflets van de afgeronde SBIR-trajecten beschikbaar. Hier kunt u ook informatie vinden over aantal voorgaande oproepen en voorbeelden van SBIR-trakecten die geleid hebben tot een operationale dienst.