SBIR

De SBIR-regeling (Small Business Innovation and Research) is een regeling van het NSO om de toepassing van satellietgegevens door overheidsinstellingen te stimuleren. Overheden hebben een concrete vraag, waarop bedrijven een antwoord formuleren in de vorm van een idee voor een applicatie. De meest kansrijke ideeën krijgen een subsidie om van deze applicatie een werkend prototype te ontwikkelen.

Het NSO heeft ‘innovatiegericht inkopen ruimtevaart’ geïntroduceerd, met SBIR als financieringsinstrument. De SBIR’s van 2015 waren gericht op het benutten van het Satellietdataportaal. De SBIR wordt gefinancierd uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over innovatiegericht inkopen en SBIR vindt u hier.

Verschillende SBIR-trajecten hebben al tot een operationele dienst geleid. Een aantal voorbeelden daarvan:

Andere voorbeelden van satellietdatadiensten worden genoemd binnen de verschillende thema's waarop NSO actief is.

Lopende SBIR-trajecten:

Aantal voorgaande SBIR-oproepen:

In de SBIR document center zijn SBIR leaflets van de afgeronde SBIR-trajecten beschikbaar. Het totaal overzicht van alle NSO SBIRS kunt u hier vinden.