ESA

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA ontwikkelt ruimtevaarttechnologie en bouwt lanceervoertuigen (raketten) en ruimtevaartuigen voor wetenschappelijke en operationele toepassingen. Daarnaast stimuleert ESA de toepassing van ruimtevaartgegevens en ruimtevaarttechnologie.

ESA-programma’s zijn gericht op astrofysica, planeetonderzoek, aardobservatie, onderzoek in gewichtloze omstandigheden en bemande ruimtevaart aan boord van het internationale ruimtestation ISS. Het EU satellietnavigatieprogramma Galileo, het EU aardobservatieprogramma Copernicus en commerciële ontwikkelingen, zoals telecommunicatie, worden ook door ESA ondersteund.

Voor ESA-lidstaten zijn de algemene bijdrage en deelname aan het astrofysisch (“Science”) programma verplicht. De lidstaten - 22 Europese landen en Canada – dragen bij aan deze verplichte programma's naar rato van hun bruto nationaal product. Alle andere programma’s zijn optioneel. Lidstaten dragen bij afhankelijk van hun belangstelling. Van het totale Nederlandse budget voor ruimtevaart gaat circa zeventig procent naar ESA.

Lidstaten krijgen industriële opdrachten naar rato van hun financiële bijdrage aan ESA. Nederland levert een relatief kleine financiële bijdrage, maar de invloed en zichtbaarheid in ESA zijn naar verhouding groot.

Elk ESA-programma heeft een programmaraad. Deelnemende landen zijn in deze raad vertegenwoordigd. Het NSO vertegenwoordigt Nederland in de ESA-programmaraden, in de raad voor het Science-programma samen met SRON. Daarnaast is het NSO adviseur van de Nederlandse delegatie in de overkoepelende Raad, de ESA Council. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van EZ en OCW.

Het NSO verzamelt relevante informatie voor belanghebbenden in Nederland en is de liaison tussen ESA en deze Nederlandse partijen.
 


De grootste ESA-vestiging: ESTEC in Noordwijk
 


ESA ministersconferentie