Galileo

Galileo is het wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) van de Europese Unie. Het is vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS en levert radiosignalen voor plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling. Wanneer het helemaal voltooid is, zal Galileo vier diensten aanbieden:

  • de open dienst: een gratis dienst voor plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling bestemd voor het grote publiek, vergelijkbaar met GPS en volledig interoperabel daarmee. De dienst kan onder andere worden gebruikt door smartphones en autonavigatiesystemen met Galileo-compatibele chipsets. De meeste recente en nieuwe apparatuur beschikt daar over.
  • de publiek gereguleerde dienst (PRS): bestemd voor door de overheid gemachtigde gebruikers, ambulances, brandweer en politie. De dienst is beveiligd zodat bij nationale nood- of crisissituaties, zoals terroristische aanslagen, de continuïteit van de dienstverlening voor de gebruikers is gegarandeerd.
  • de commerciële dienst: verbeterde nauwkeurigheid voor professioneel gebruik.
  • de opsporings- en reddingsdienst: de Europese bijdrage aan "Cospas-Sarsat", het internationaal systeem voor de lokalisatie van noodbakens. Met Galileo zal dit systeem aanmerkelijk verbeteren. Zo zal de tijd die nodig is om iemand te vinden die op zee of in de bergen een noodbaken activeert, van drie uur worden teruggebracht tot slechts tien minuten. Ook de plaatsbepaling is veel nauwkeuriger. Bovendien krijgt men een boodschap terug als redding onderweg is.

Anders dan GPS is Galileo niet militair maar een civiel systeem onder civiele controle. Daardoor is beschikbaarheid onder vrijwel alle omstandigheden gegarandeerd. Niet alleen individuele gebruikers maar ook vitale diensten zoals betalingen en elektriciteitsnetten zijn afhankelijk van het signaal. Zo beschermt Europa zijn vitale infrastructuur.

In Noordwijk wordt gebouwd aan het Galileo Reference Centre dat vanaf volgend jaar een belangrijke rol gaat spelen in de kwaliteitscontrole van de dienstverlening van Galileo-diensten.

Het NSO is betrokken bij Galileo door deelname aan de Programmaraad bij ESA, en als adviseur van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.