Satelliettoepassingen


Valse kleuren beeld (Pleiades-NEO) van de omgeving Vinkeveense plassen, 4 juni 2023.

De wereld van nu is een informatiemaatschappij. We leven in een samenleving die steeds meer behoefte heeft aan snel beschikbare informatie, o.a. over het weer, de ontwikkeling van het klimaat, het juiste tijdstip van zaaien of oogsten, veiligheid, de verkeersdrukte, marktbewegingen aan de andere kant van de wereld, en veel meer huidige én toekomstige maatschappelijke behoeften. Satellietdata als informatiebron, al dan niet gecombineerd met andere informatiebronnen, zijn daarbij van onschatbare waarde. Ze meten de gehele aarde en kunnen veranderingen in de tijd inzichtelijk maken. Vanwege de groeiende behoefte aan informatie is er een mondiale markt voor satelliettoepassingen, waarbij zowel overheden als commerciële partijen afnemer zijn. Tegelijkertijd zijn zowel overheden als commerciële partijen leverancier van satellietdata en informatieproducten op basis van die data, en neemt de hoeveelheid en kwaliteit van beschikbare satellietdata in een snel tempo toe. Dat schept kansen voor ontwikkelaars en leveranciers van diensten, maar ook voor overheden en markten om van de diensten gebruik te maken.