Navigatie

Satellietnavigatie is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Tot recent was alleen het Amerikaanse van oorsprong militaire GPS-systeem beschikbaar. Om de afhankelijkheid van dit systeem te verkleinen, bouwt Europa haar eigen satellietnavigatiesysteem: Galileo.

De kosten van Galileo overstijgen de beschikbare ruimtevaartbudgetten van ESA-lidstaten. Gezien het grote maatschappelijke, economische en strategische belang van Galileo heeft de Europese Commissie besloten om de financiering Europees te regelen.

Naast Galileo is er EGNOS, een satellietsysteem dat de diensten van GPS aanvult voor Europa. ESA heeft overeenkomsten gesloten over de ontwikkeling en productie van het Europese navigatiesysteem Galileo. Daarnaast is er een overeenkomst voor de doorontwikkeling van EGNOS en Galileo. De exploitatie van beide systemen is belegd bij GSA. 

De ESA-lidstaten hebben via de programmaraad Navigatie inzicht in ESA’s navigatieprogramma’s. Nederland wordt hierin vertegenwoordigd door het NSO.

Meer informatie over Galileo, EGNOS en andere satellietnavigatiesystemen leest u hier.