Tropomi

Tropomi is een satellietinstrument van Nederlandse makelij dat nauwkeuriger dan ooit de luchtkwaliteit onderzoekt en ook informatie levert voor klimaatstudies. Het instrument brengt onder meer koolmonoxide, methaan, stikstofdioxide en ozon in kaart die zich in de atmosfeer bevinden. Tropomi is het enige instrument aan boord van de Sentinel-5 precursor satelliet, onderdeel van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus.

Tropomi is onderdeel van een lange Nederlandse traditie in de ontwikkeling en bouw van atmosferische meetinstrumenten. Het borduurt voort op eerdere successen als Gome, Sciamachy en OMI. De gegevens van al deze instrumenten maken hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek mogelijk en kennen daarnaast veel toepassingen in ons dagelijks leven.

Tropomi bevindt zich na zijn lancering in 2017 in een baan om de aarde op 824 kilometer hoogte. Van hieruit kan het instrument elke dag opnieuw de hele atmosfeer in kaart brengen met details van zeven bij zeven kilometer. Deze hoge resolutie maakt het mogelijk om luchtvervuiling te detecteren op stadsniveau.

Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus Defence and Space Netherlands is hoofdaannemer voor de bouw van het instrument. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. TROPOMI wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie over Tropomi: www.tropomi.nl