Telecommunicatie

Satellietcommunicatie (satcom) is een wereldwijde, commerciële markt. ESA richt zich op het versterken van de Europese concurrentiepositie, zowel in de maakindustrie als in de dienstverlening en toepassingen van telecom.


EDRS-C, © ESA
Het directoraat Telecommunications and Integrated Applications van ESA gaat over de uitvoering van alle telecomactiviteiten. Er zijn drie groepen activiteiten:

  1. Activiteiten gericht op technologie-, product- en componentontwikkeling
  2. Activiteiten gericht op complete systemen, soms samen met commerciële partners
  3. Activiteiten die de ontwikkeling van diensten en toepassingen ondersteunen

De uitvoering van de drie ’groepen activiteiten is ondergebracht in verschillende ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) elementen. ESA-lidstaten kunnen vrijwillig meedoen aan deze elementen, waarvan de onderdelen deels worden aanbesteed door middel van competitie en deels vanuit de industrie geïnitieerd worden. De lidstaten hebben via de JCB (Joint Board on Communications) zeggenschap over de elementen. Nederland wordt hierin vertegenwoordigd door NSO.

Een volledig en uitgebreid overzicht van alle lopende ARTES-programma-elementen is te vinden op de ESA-website. Wilt u deelnemen aan een van de programma’s, neem dan contact op met het NSO of kijk op dit overzicht.

Bij een aantal elementen is expliciet toestemming nodig van NSO om de Nederlandse inschrijving door ESA te gebruiken. Deze “letter of support” moet voor het indienen van een voorstel bij NSO aangevraagd worden. De procedure en voorwaarden staan hier beschreven.