Aardobservatie

Satellietinformatie is onmisbaar geworden in ons dagelijks leven en in de wetenschap. Het weer, het gat in de ozonlaag, broeikasgassen, de zeespiegel, afsmelting van het poolijs; het wordt allemaal met behulp van satellieten in de gaten gehouden.

Met Tropomi levert Nederland opnieuw een waardevolle bijdrage aan het instrumentarium voor aardobservatie. Tropomi brengt wereldwijd de luchtkwaliteit in kaart met details tot op wijkniveau en leert ons veel over de klimaatverandering op aarde.

Het NSO helpt aardwetenschappers bij hun werk. We voeren, in samenwerking met NWO, het Nationaal Programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) uit. Dit programma ondersteunt Nederlandse onderzoekers die informatie afkomstig van satellieten willen gebruiken voor baanbrekend wetenschappelijk aard- en planeetonderzoek. Dit onderzoek helpt de wetenschap verder en maakt tegelijkertijd nieuwe maatschappelijke satelliettoepassingen mogelijk. Denk daarbij aan precisielandbouw, waterbeheer, snelle hulp bij natuurrampen en de bescherming van natuurgebieden.

Steeds meer nationale en internationale (overheids)organisaties hebben het nut van aardobservatiedata ontdekt en gaan dit soort satelliettoepassingen gebruiken. Aardwetenschappers staan in veel van die gevallen aan de basis van deze nieuwe technologie. Maar ook zijn er steeds meer particuliere bedrijven die op het gebied van de aardobservatie actief zijn, als gebruiker of als leverancier van applicaties. De aardwetenschappers dragen zo, via de satellietaardobservatie, bij aan een veilige en duurzame samenleving.

Het NSO promoot het gebruik van satellietdata en stelt data beschikbaar aan wetenschappers en bedrijven, onder meer via het Satellietdataportaal.

> www.tropomi.nl

> www.satellietdataportaal.nl