Gebruik van ruimte-infrastructuur

“Ruimtevaart helpt wetenschappers bij onderzoek aan de Aarde en andere planeten”

Satellieten zijn bij uitstek geschikt om een ‘oogje op onze Aarde’ te houden. Uit satellietdata kan belangrijke informatie gehaald worden over de toestand van en op de Aarde, van klimaatverandering tot ontbossing, en van luchtkwaliteit tot vulkaanuitbarstingen. Ook over andere planeten in ons zonnestelsel kunnen we met ruimtevaartuigen veel informatie verzamelen. Wetenschappers in de aard- en milieuwetenschappen en het planeetonderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het modelleren en analyseren van de data afkomstig van satellietsensoren om daar die belangrijke nieuwe inzichten over de planeet uit te halen. Maar satellietdata helpt wetenschappers ook om daadwerkelijk te ‘zien’ wat er zich op de planeet afspeelt en om te voorspellen hoe die processen in de toekomst zullen verlopen. Dat is onder meer van groot belang voor een goede ‘zorg voor de aarde’. In het Nederlandse ruimtevaartbeleid willen we dan ook onderzoekers aan Nederlandse universiteiten ondersteunen bij het beter gebruik maken van de ruimte-infrastructuur. Dit is een belangrijk doel van het Nederlandse ruimtevaartbeleid: het beter benutten van ruimtevaart voor wetenschap, maatschappij en economie. In opdracht van het Ministerie van OCW voeren NWO en NSO dan ook samen het GO-programma uit.

Gebruik van ruimte-infrastructuur voor aardobservatie- en planeetonderzoek (GO)

Met het programma Gebruik van ruimte-infrastructuur voor aardobservatie- en planeetonderzoek (GO) willen we onderzoekers ondersteunen bij het gebruik van (internationale) onderzoeksfaciliteiten in de ruimte. NSO en NWO voeren dit programma gezamenlijk uit. Het GO-programma was voorheen genaamd Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek.

Doel en doelstellingen

Door diverse nationale en internationale ruimtevaartorganisaties en instituties wordt een geavanceerde en omvangrijke infrastructuur in de ruimte gebracht en onderhouden. Deze ruimte-infrastructuur, en de daarvan afkomstige gegevens en signalen, is beschikbaar voor wetenschappelijke en andere gebruikers. NWO wil samen met NSO, in het kader van het ruimtevaartbeleid van het ministerie van OCW, het gebruik van deze infrastructuur door Nederlandse onderzoekers ten behoeve van wetenschap en maatschappij stimuleren. De doelstelling van het GO-programma is dan ook:

Het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het substantieel gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit.

Het GO-programma staat binnen deze doelstelling open voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van twee thema’s: aardobservatie en planeten (en andere objecten) binnen ons zonnestelstel. Deze thema’s zijn wetenschappelijke prioriteiten onder het vigerende Nederlandse ruimtevaartbeleid.

Algemene informatie over het GO-programma op de NWO-website kunt u hier vinden.