Ruimtevaartbeleid

Elke drie jaar stuurt het kabinet een beleidsbrief naar de Tweede Kamer, met daarin de hoofdlijnen van het Nederlands ruimtevaartbeleid. Hierin staan de antwoorden op vragen als: wat is de meerwaarde van ruimtevaart voor Nederland? Wat geeft Nederland uit aan ruimtevaart? Waar geven we dat aan uit? En waarom is juist daarvoor gekozen?

Aanleiding voor een nieuwe beleidsnota is meestal de voorbereiding van een ESA-ministersconferentie. Dat is het moment waarop ESA-lidstaten aangeven hoeveel zij investeren in de verschillende ESA-programma’s.

In Nederland is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat penvoerder voor het ruimtevaartbeleid. In november 2022 vond de meest recente ESA-ministersconferentie plaats. Ter voorbereiding stuurde de minister in oktober 2022 een brief naar de Tweede Kamer met het voorgestelde beleid en de inzet op de ESA-ministersconferentie, die eind november 2022 plaatsvond in Parijs.

Het NSO stelde ter voorbereiding een advies op voor het Nederlands ruimtevaartbeleid vanaf 2023. Basis van dit advies én het uiteindelijke beleid is de meerwaarde van ruimtevaart voor de samenleving.