Ruimtevaartbeleid

Elke drie jaar formuleren de Stuurgroep NSO en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het Nederlands ruimtevaartbeleid. Hierin staan de antwoorden op vragen als: wat geeft Nederland uit aan ruimtevaart? Waar geven we dat aan uit? En waarom is juist daarvoor gekozen?

Aanleiding voor een nieuwe beleidsnota is meestal de voorbereiding van een ESA-ministersconferentie. Dat is het moment waarop ESA-lidstaten aangeven hoeveel zij investeren in de verschillende ESA-programma’s.

In Nederland is een minister of staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor het ruimtevaartbeleid. In november 2019 vond de laatste ESA-ministersconferentie plaats. Ter voorbereiding stuurde de destijds verantwoordelijke staatssecretaris eind augustus 2019 een brief naar de Tweede Kamer met het voorgestelde beleid en de inzet op de ESA-ministersconferentie, die begin december 2019 plaatsvond in Sevilla.

Het NSO stelde ter voorbereiding een advies op voor het Nederlands ruimtevaartbeleid vanaf 2020. Basis van dit advies én het uiteindelijke beleid is de meerwaarde van ruimtevaart voor de samenleving.

 

Uitvoering

Het NSO voert het Nederlands ruimtevaartbeleid uit zoals dat geformuleerd en vastgesteld is door de opdracht gevende ministeries. De activiteiten die het NSO daartoe uitvoert lopen langs de volgende strategische hoofdlijnen:

  • Uitvoering beleid via samenwerking in Europees verband, ESA-programma’s en een nationaal programma
  • Technologie Roadmaps en gebruiksthema’s zijn basis voor koersbepaling
  • Aansluiting overheid (o.a. via SBIR)
  • Internationale agenda i.s.m. sector / profilering onder NL Space branding
  • Bouwen aan toekomstig human capital via educatie