Over NSO

Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse rijksoverheid. De taak van het NSO is het adviseren en realiseren van het nationale ruimtevaartbeleid.

Het ruimtevaartbeleid van Nederland richt zich op de meerwaarde van ruimtevaart voor wetenschap, economie en samenleving, en in het bijzonder de ontwikkeling van grensverleggende ruimtevaarttechnologieën en diensten op basis van satellietdata.

Het NSO vertegenwoordigt Nederland in de programmaraden van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). NSO ondersteunt en stimuleert ruimtevaartbedrijven en -instellingen in Nederland om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met internationale partners. Het rapporteert zowel financieel als inhoudelijk rechtstreeks aan een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ( NWO).

Ruimtetechnologie en satellietgegevens zijn van cruciaal belang om de wereldwijde uitdagingen van vandaag aan te gaan. Klimaatverandering begrijpen, de luchtkwaliteit bewaken, veilige navigatie en effectieve communicatie - dit is allemaal onmogelijk zonder de hulp van satellietgegevens die worden gegenereerd door precisietechnologie in de ruimte.

De brede toepasbaarheid van ruimtetechnologie en satellietdata creëren nieuwe kansen en mogelijkheden om het leven op aarde veiliger, duurzamer en welvarender te maken en om meer wetenschappelijke inzichten te verkrijgen. Het ruimtevaartbeleid van Nederland zoals uitgevoerd door NSO wil voortbouwen op deze kansen en daarmee Nederland voorop laten lopen op het gebied van innovaties in de ruimte.

Het NSO is op 1 januari 2009 opgericht door de latere leden van de stuurgroep NSO, met als doel het bundelen van diverse uitvoeringstaken van het Nederlands ruimtevaartbeleid en het instellen van één contactpunt van de rijksoverheid voor wat betreft ruimtevaart.

De directeur van het NSO leidt een organisatie met toegewijde ondersteuners en specialisten en heeft als klankbord de NSO Programmaraad.

De uitgangspunten en afspraken over het NSO zijn vastgelegd in een door de oprichtende partijen overeengekomen convenant.

Het NSO is gevestigd in Den Haag.

Jaaroverzichten (pdf):