Over NSO

Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse rijksoverheid. De taak van het NSO is uitvoering van het Nederlands ruimtevaartbeleid en het adviseren bij de voorbereiding daarvan. Het NSO rapporteert, zowel inhoudelijk als financieel, bij monde van de directeur aan zijn opdrachtgevers, verenigd in de stuurgroep NSO, te weten: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het NSO kan ook opdrachten uitvoeren voor ministeries die niet in de stuurgroep NSO zitten. De Minister van Economische Zaken en Klimaat is coördinerend minister.

Het NSO is op 1 januari 2009 opgericht door de latere leden van de stuurgroep NSO, met als doel het bundelen van diverse uitvoeringstaken van het Nederlands ruimtevaartbeleid en het instellen van één contactpunt van de rijksoverheid voor wat betreft ruimtevaart.

De directeur van het NSO leidt een organisatie met toegewijde ondersteuners en specialisten en heeft als klankbord de NSO Programmaraad.

De uitgangspunten en afspraken over het NSO zijn vastgelegd in een door de oprichtende partijen overeengekomen convenant.

Het NSO is gevestigd in Den Haag.

Jaaroverzichten (pdf):