OMI

Het Ozone Monitoring Instrument (OMI) is een spectrometer die golflengten waarneemt van ultraviolet tot zichtbaar licht. OMI werd in 2004 gelanceerd aan boord van NASA’s EOS-Aura satelliet. OMI meet de mondiale concentraties van atmosferische ozon en andere belangrijke gassen in de dampkring, dagelijks en met een hoge ruimtelijke resolutie.

OMI-metingen in Google Earth - beeld: KNMI en Google Earth

NASA’s Aura satelliet onderzoekt of de ozonlaag herstelt zoals wordt verwacht. Wat de bronnen, eigenschappen en bewegingen van luchtvervuiling in de troposfeer zijn. En hoe het klimaat van de aarde verandert. Het OMI instrument is een spectrometer die recht naar beneden kijkt. OMI neemt gereflecteerde straling waar van 270 tot 500 nanometer met een spectrale resolutie van ongeveer 0,5 nanometer. De kijkhoek van het instrument (114°) correspondeert met een gebied van 2600 kilometer op aarde. Dit maakt het mogelijk om dagelijks de hele dampkring van de aarde in kaart te brengen. OMI  heeft een tweedimensionale detector. In de normale operationele stand is één pixel in de waarneming 13 x 24 kilometer bij nadir (recht naar beneden). In de zoom modus wordt die resolutie teruggebracht tot 13 x 12 kilometer. OMI’s dagelijkse mondiale waarnemingen geven wetenschappers cruciale gegevens over onze atmosfeer. Speciale innovatieve technologie, zoals de quasi-volume diffuser voor kalibratie in de ruimte, maakt een nog nauwkeuriger interpretatie van de gegevens mogelijk. Dit betekent een sprong voorwaarts in de kennis van de aardatmosfeer.

Nederland en OMI

Het OMI-project is een samenwerking tussen Nederland, Finland en de Verenigde Staten. Het NSO leidt de Nederlandse bijdrage. OMI wordt gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het instrument werd gebouwd door Dutch Space en TNO, samen met talloze Nederlandse onderaannemers. De analyse en verwerking van wetenschappelijke gegevens van OMI wordt gedaan door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).