Bevorderen gebruik ruimtevaart

De grote meerwaarde van ruimtevaart ligt in de toepassingen op aarde. Eén van de hoofddoelen van het NSO is dan ook het bevorderen van het gebruik van ruimtevaarttechnologie en satellietdata. Het gaat zowel om gebruik bij overheden, gebruik bij onderzoek maar ook commercieel gebruik. Eén van de uitdagingen daarbij is het bij elkaar brengen van potentiële eindgebruikers en ontwikkelaars van ruimtevaarttechnologie en satellietdiensten. Door samen met potentiële gebruikersgroepen vraagstukken te identificeren waar ruimtevaart een sleutel kan zijn, kunnen we innovaties stimuleren die aansluiten bij maatschappelijke behoefte.

Met het satellietdataportaal stellen we gratis satellietdata over Nederland beschikbaar aan Nederlandse gebruikers en ontwikkelaars van diensten. Door inzet van regelingen zoals de SBIR kunnen we innovaties een extra impuls geven.

Programmamanager: Wim Looijen , 06 196 529 71