Roadmap Distributed Satellite Systems

Deze roadmap gaat over de ontwikkeling van technologieën voor ruimtesystemen die uit meerdere elementen bestaan. Vaak gaat het om netwerken van kleine satellieten die gecoördineerd samenwerken aan de oplossing van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: ISIS, TU Delft, TNO, NLR, ASTRON, UTwente, SystematIC, Airbus DS-NL, Hyperion, cosine, S&T, RUG, RUN, MOOG, LioniX, SATRAX, APP, CGI.