Versterken ruimtevaartsector

Nederland heeft een ruimtevaartsector met unieke expertises en een groeiend aandeel op de wereldmarkt, zowel op het gebied van ruimtevaarttechnologie als satelliettoepassingen. Dit team richt zich op het stimuleren en faciliteren van versterking en groei van de sector, met als doel: meer werkgelegenheid in Nederland en een groter marktaandeel in de wereld. Daartoe houdt dit team zich bezig met onder andere:

- stimulering van de ontwikkeling van veelbelovende ruimtevaarttechnologie met marktperspectief, via o.a. ESA regelingen.
- het internationaal positioneren van de Nederlandse ruimtevaart sector.
- de ontwikkeling van een vruchtbaar ruimtevaart ecosysteem in Nederland in de vorm van een NL Space Campus.
- het stimuleren en ondersteunen van startups via het ESA-BIC programma.

Programmamanager: Jasper van Loon, 06 502 315 87