Mondiale duurzame ontwikkeling

Aardobservatiesatellieten hebben een mondiale blik. Daarmee zijn ze bij uitstek van meerwaarde voor duurzaamheidsdoeleinden, zoals beschreven in de door de VN vastgestelde Sustainable Development Goals (SDGs). In nauwe samenwerking met, en gefinancierd door, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, houdt dit team zich met name bezig met de inzet van satellietinformatie ter verbetering van de voedselzekerheid in kwetsbare gebieden in de wereld. Dat doet het team door uitvoering van het programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW). Dit programma ondersteunt partnerschappen van private en publieke organisaties. Samen zorgen ze voor bruikbare en tijdige informatie en financiële diensten voor boeren, veehouders en vissers. Daarnaast ondersteunt het team het ministerie van Buitenlandse Zaken en indien van toepassing ook andere ministeries op (mogelijke) inzet van aardobservatie voor (inter)departementale beleidsthema’s in een context van internationale ontwikkelingssamenwerking waaronder: voedselzekerheid, klimaat, efficiënt watergebruik in landbouw, internationaal stroombeheer, ontbossing, biodiversiteit, landschapsbeheer, ecosystemen etc.kelingssamenwerking waaronder: voedselzekerheid, klimaat, efficiënt watergebruik in landbouw, internationaal stroombeheer, ontbossing, biodiversiteit, landschapsbeheer, ecosystemen etc.

Programmamanager: Ruud Grim , 06 300 494 71