Communicatie en educatie

Ruimtevaart spreekt tot de verbeelding bij jong en oud. Maar wat doet Nederland nu eigenlijk op ruimtevaartgebied? Hoe en hoeveel investeren we er in? En wat is het nut daarvan voor de Nederlandse samenleving? En wat is de rol van het NSO?

Het werk van het team Communicatie en Educatie heeft als doel dit aan een breed algemeen en professioneel publiek over te brengen. In opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap is er speciale aandacht voor leerlingen op basis- en voortgezet onderwijs, met als doel meer meisjes en jongens te inspireren voor wetenschap en techniek, en ruimtevaart. Het team voert zijn taak uit door de planmatige ontwikkeling en inzet van communicatiemiddelen en -activiteiten en de ondersteuning van andere teams bij de organisatie van workshops en evenementen. Tot de activiteiten van het team behoren onder andere: pers- en mediacommunicatie, website en social media, NL Space branding, organisatie van events, aansturing en organisatie van educatieve activiteiten zoals ESERO, Cansat en Mission X.

Programmamanager: Jasper Wamsteker , 0652525914