Bedrijfsvoering

Het doel van het team Bedrijfsvoering is primair het ondersteunen van de overige NSO teams in het realiseren van een evenwichtige en efficiënte organisatie. Die ondersteuning is uiteraard op administratief (archief) en financieel terrein (inkoop, rapportages) maar ook op het gebied van AVG, juridische zaken, digitalisering, huisvesting, P-zaken en ICT. Daarnaast administreert en beheert het team de door de opdrachtgevers overgedragen ruimtevaartverplichtingen met Financieel Lange Termijn Overzichten (FLTO’s). Tenslotte informeert Bedrijfsvoering via verslaglegging en rapportage het Directieteam en de opdrachtgevers.

Programmamanager: Robert van Akker 06 233 688 53