Roadmap Electrical Ground Support Equipment en Simulatie

Voordat satellieten de ruimte in kunnen, worden ze grondig getest. Deze roadmap behandelt de technologie van de grondapparatuur die wordt gebruikt bij het testen van satellieten, instrumenten, subsystemen en lanceersystemen. Simulatietechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij deze roadmap zijn onder meer de volgende partijen betrokken: Celestia-STS (voorheen SSBV), AirbusDS Nederland, Terma, NLR, ISIS en Altran Netherlands B.V. (voorheen Nspyre).