PlanetScope

Samenvatting

Planet constellatie: De constellatie wordt om de zoveel tijd vernieuwd en/of uitgebreid met nieuwe satellieten.

Eigenaar: Planet

Website: Satellite Imagery and Archive | Planet

 

Beschrijving

De PlanetScope satellieten bestaan uit meer dan 50 kleine satellieten, de zogenaamde Dove constellatie. De satellietinstrumenten aan boord meten in multispectraal (resolutie 3,7 meter) in 4 verschillende banden:

B1: 420 - 530 nm (Blauw)

B2: 500 - 590 nm (Groen)

B3: 610 - 700 nm (Rood)

B4: 770 - 900 nm (NIR)

Beeldformaat: 25 km * 25 km.

Beschikbare data* in het satellietdataportaal:

  • 1 maart 2017 tot 15 september 2017: elke twee weken een landsdekkende opname van Nederland met de PlanetScope-satellieten (losse georthorectificeerde beelden en geresampled naar 3,1m resolutie).
  • 1 april 2018 tot 30 september 2018: wekelijks een landsdekkende opname van Nederland in Surface Reflectance Basemaps (mozaïekbeeld geresampled naar 4,7m resolutie).

* afhankelijk van de daadwerkelijke opnames zullen de landsdekkende beelden in wisselende samenstelling kunnen bestaan uit PlanetScope en/of RapidEye beelden

Informatie data

Product level: Ortho tile product (2017) en Surface Reflectance Basemaps (2018)

Dataformaat: GeoTIFF

Metadata formaat: XML

Licentievoorwaarden voor gebruik Planet data: Planet data User License Agreement