Sentinel data (Copernicus)

De Europese Commissie en het Europees ruimtevaartagentschap ESA hebben in 2001 het gezamenlijke initiatief gelanceerd voor een mondiaal monitoringsysteem ten behoeve van milieu en veiligheid: Copernicus - The European Earth Observation Programme, voorheen "Global Monitoring for Environment and Security (GMES)”.

Het primaire doel van Copernicus, in het belang van de Europese burgers, behelst het tot stand brengen van een duurzame operationele Europese autonome capaciteit voor het produceren en aanbieden van geo-informatie ten behoeve van de uitvoering van het Europese beleid op de terreinen van milieu en (civiele) veiligheid. Daarmee kan ook Nederland adequater dan nu zijn burgers beschermen tegen (de gevolgen van) rampen zowel natuurlijk als door de mens veroorzaakt. Copernicus zal voorzien in de geo-informatiebehoeften van de gebruikers en de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de huidige geo-informatie aantoonbaar verbeteren. Naast het inwinnen van gegevens vanaf land, zee en vanuit de lucht (in-situ) levert gegevensinwinning vanuit de ruimte (aardobservatie) voor monitoring op mondiale schaal een belangrijke toegevoegde waarde. De European Space Agency lanceert hiervoor een serie satellietmissies, de Sentinels genaamd. Deze eerste satellieten leveren sinds 2014 op een operationele basis (frequente opnames) satellietgegevens leveren voor tal van applicaties. Te denken valt aan precisielandbouw, bodembeweging, algenmonitoring, waterbeheer, bosmonitoring, klimaatmonitoring, etc.

De data zijn gratis en vrij beschikbaar en zal naar verwachting een grote innovatie teweegbrengen binnen de aardobservatie- en de geo-wereld in het algemeen.

Via onderstaande knop (of via Copernicus Data Space Ecosystem | Europe's eyes on Earth) gaat u naar de Copernicus Data Space Ecosystem, waar u Copernicus satellietdata kunt ontdekken, bekijken en analyseren:

De Copernicus satellietdata worden daarnaast ook beschikbaar gemaakt via de Copernicus Open Access Hub (copernicus.eu). Via de onderstaande knop (of via link: https://scihub.copernicus.eu/dhus) gaat u direct naar de Copernicus Data Hub browser, waar u (na registratie) de Copernicus satellietdata kunt doorzoeken en downloaden:Handleiding Sentinel Open Data Hub: Engelstalig

* Sentinel-3 data (Mariene data) wordt, in tegenstelling tot Sentinel-3 (Land data), via EUMETSAT beschikbaar gesteld.
** Sentinel-5P data (Atmosfeer data) wordt ook via Sentinel-5P Hub beschikbaar gesteld.
*** Sentinel-6 data worden via EUMETSAT beschikbaar gesteld.

Tevens bieden de Copernicus Data and Information Access Services (DIAS) toegang tot de Sentinel-data en afgeleide informatieproducten en -diensten.

Toelichting

De serie satellietmissies dragen een reeks technologieën, zoals radar en multi-spectrale imaging instrumenten voor land, oceaan en atmosfeer monitoring:

Sentinel-1 (radar) is een polaire baan, alle weersomstandigheden, dag-en-nacht radar imaging missie voor land en oceaan diensten. De eerste Sentinel-1 satelliet werd gelanceerd op 3 april 2014.

Sentinel-2 (hoge resolutie beelden) is een polaire baan, multispectrale hoge-resolutie imaging missie voor landmonitoring en levert beeldmateriaal voor bijvoorbeeld vegetatie, bodem en water, binnenwateren en kustgebieden. Sentinel-2 kan ook informatie leveren voor hulpdiensten. De eerste Sentinel-2 satelliet werd gelanceerd op 23 juni 2015.

Sentinel-3 (oceanografie en landgebruik) is een multi-instrument missie voor het meten van zeeoppervlak topografie, zee- en landoppervlaktetemperatuur, oceaankleur en landoppervlak, met radar-alimetrie, infrarood radiometer en hyperspectrale sensoren. De missie zal oceaan forecasting systemen, evenals het milieu en klimaat controle te ondersteunen.

Sentinel-4 (meteorologie) is een payload op de Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) satelliet in een geostationaire baan gewijd aan atmosferische monitoring.

Sentinel-5 Precursor (atmosfeeronderzoek) missie is gewijd aan de atmosferische monitoring. Tropomi is een satellietinstrument van Nederlandse makelij dat nauwkeuriger dan ooit de luchtkwaliteit en atmosfeer onderzoekt. Het is het enige instrument aan boord van de Sentinel-5 precursor satelliet, gebaseerd op de successen van SCIAMACHY (op de ESA-satelliet Envisat) en OMI (Op de NASA-satelliet Aura) en garandeert een continue stroom van informatie voor wetenschappelijke studies.

Sentinel-5 (atmosfeeronderzoek) is een payload aan boord van een MetOp Second Generation satelliet in een polaire baan die zal toezien op de chemische samenstelling van de atmosfeer.

Sentinel-6 Michael Freilich (oceanografie) is een radar altimetrie referentiemissie voor hoogtemetingen van het zeeoppervlak, golfhoogte en windsnelheid. De missie is ontwikkeld om verbeterde continuïteit te bieden aan de zeer stabiele tijdreeksen van het gemiddelde zeeniveaumetingen en de toestand van de oceaan en de zee, tot minstens 2030.

 

Satelliet

Data

Banden/ polarisatie

Resolutie

Lancering

Extra info

Sentinel-1

Radar

VV, HH, VV+VH, HH+HV

5-20 meter

S-1A: 04/2014
S-1B: 04/2016

User guide
Technical guide

Sentinel-2

Multispectraal

10 banden

10-20 meter

S-2A: 06/2015
S-2B: 03/2017

User guide
Technical guide

Sentinel-3

Altimeter

13.575 GHz Ku-band

~300 meter

S-3A: 02/2016
S-3B: 04/2018

User guide
Technical guide

Sentinel-3

Radiometer

9 banden

500-1000 meter

S-3A: 02/2016
S-3B: 04/2018

User guide
Technical guide

Sentinel-3

Hyperspectraal

21 banden

300 meter

S-3A: 02/2016
S-3B: 04/2018

User guide
Technical guide
Sentinel-4 Imaging spectrometer 3 UV(305-400 nm), VIS (400-500 nm), en NIR (750-775 nm) 8x8km

S4A: gepland 2024
S4B: gepland 2032

Informatie
Sentinel-5P Imaging spectrometer 10 banden

7x3.5 km2
m.u.v. UV1 band (7x28 km2) en SWIR banden(7x7 km2)

S-5P: 10/2017

User guide
Technical guide

Sentinel-6 Radar altimeter en microgolf radiometer Ku-band (13.575 GHz), C-band (5.3 GHz) variabel

S6A: 11/2020
S6B: gepland in 2025

Missie informatie

 

Opnameschema's Sentinel data

Informatie over opnameschema's van Sentinel satellieten:

Sentinel-1 High level observation plan SENTINEL-1 Observation Scenario
Short time planning SENTINEL-1 Acquisition Plans
Sentinel-2 High level observation plan SENTINEL-2 Observation Scenario
Short time planning SENTINEL-2 Acquisition Plans
Sentinel-3 High level observation plan SENTINEL-3 Observation Scenario

 

Sentinel Toolboxes

ESA ontwikkelt gratis open source toolboxes voor de wetenschappelijke exploitatie van de Sentinel-missies. Met deze tools kunnen worden gebruikt bij de digitale beeldverwerking van de Sentinel-data, zoals visualisatie, analyse, processing, enz. De tools zijn beschikbaar op de Sentinel toolbox website.

 

Copernicus in-situ data

Copernicus diensten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van een grote verscheidenheid aan in-situ gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de productie en validatie van Copernicus-producten en worden ook als zelfstandige observaties aan gebruikers verstrekt. Toegang tot de in-situ data: Data Access — Copernicus In Situ Component