Uitleg data

Digitale beeldverwerking

In de keten om te komen van ruw beeld naar informatie zijn verschillende verwerkingsstappen nodig. Deze stappen zijn te verdelen in een viertal groepen:

  1. Voorverwerking
  2. Beeldverbetering
  3. Datafusie
  4. Beeldclassificatie en value adding

De beelden, die het Satellietdataportaal inkoopt, zijn slechts verwerkt binnen de voorverwerking. Overige verwerkingsstappen dienen zelf uitgevoerd te worden of kunnen uitgevoerd worden door een ander bedrijf. Zie hiervoor de Space Directory. Om een ruw beeld te verwerken (stap 1-4) tot een verwerkt beeld dient men een account aan te vragen bij het Satellietdataportaal. Het product van stap 2-4 kan vrij op de markt gebracht worden, waarbij de eindgebruiker niet een dergelijke account nodig heeft. Specifieke informatie per product valt te lezen in de disclaimer en desbetreffende licentievoorwaarden.

Voorverwerking

De correcties in de voorverwerking zijn nodig om het ruwe beeld te bewerken tot bruikbaar beeld. Hierbij valt de denken aan zowel geometrische correcties van de pixels, danwel correcties van de waarde van de pixels zelf. Er vindt in deze stap nog geen vergelijking plaats met andere beelden of met externe informatie. Ook zijn de bewerkingen tijdens de voorverwerking omkeerbaar. Hierdoor wordt het eindproduct van de voorverwerking nog steeds als ruw beeld gezien en mag dit product, gelet op de licentievoorwaarden, niet zomaar verspreid worden. Onder de voorverwerking vallen de volgende bewerkingen:

De verschillende correcties worden in de desbetreffende artikelen behandeld. Iedere satelliet kent haar eigen productlevels. Deze levels, zijn te vinden onder 'Product Levels'. Ook wordt vermeld welk product in het Satellietdataportaal wordt aangeboden als ruwe data. Over het algemeen kan gesteld worden dat voor de ruwe data producten in het portaal de orthorectificaties zelf uitgevoerd moeten worden en dat radiometrische correcties in alle beelden zijn uitgevoerd. Voor de voorbewerkte data geldt dat de geometrische correcties, radiometrische correcties en orthorectificaties al wel zijn uitgevoerd; deze data zijn daarom ook direct bruikbaar in GIS-applicaties.

De toepassingen, die uiteindelijk mogelijk zijn met de data van het Satellietdataportaal (na alle verwerkingsstappen) zijn te vinden onder 'Toepassingen'.

Tools

Voor de beeldverwerking van de Sentinel-data ontwikkelt ESA gratis open source toolboxes voor de wetenschappelijke exploitatie van de Sentinel-missies. Deze tools kunnen worden gebruikt bij o.a. visualisatie, analyse, processing, enz. De tools zijn beschikbaar op de Sentinel toolbox website.