Beschikbare data

Overzicht beschikbare satellietdata

Het Satellietdataportaal ontsluit ruwe en voorbewerkte satellietdata van Nederland afkomstig van tal van instrumenten op verschillende satellieten. De instrumenten meten zowel actief als passief en met een verscheidenheid aan frequenties en resoluties. Hier volgt een overzicht van het huidige aanbod aan satellietdata in het Satellietdataportaal, zowel archiefdata als recente data.

Optische data

Satelliet Periode Banden* Resolutie
SuperView 2019 - heden** Panchromatisch 0,5 meter
SuperView 2019 - heden** Blauw, Groen, Rood, NIR 2 meter
Triplesat 2017 - 2018 Panchromatisch 0,8 meter
Triplesat 2017 - 2018 Blauw, Groen, Rood, NIR 3,2 meter
PlanetScope 2017 - 2018 Blauw, Groen, Rood, NIR 3,1 meter
RapidEye 2017 Blauw, Groen, Rood, Red-Edge, NIR 5 meter
SPOT-6 en 7 2014 - 2016 Panchromatisch 1,5 meter
SPOT-6 en 7 2014 - 2016 Blauw, Groen, Rood, NIR 6 meter
Formosat-2 2012 - 2014 Panchromatisch 2 meter
Formosat-2 2012 - 2014 Blauw, Groen, Rood, NIR 8 meter
UK-DMC-2 2012 - 2016 Groen, Rood, NIR 22 meter
Deimos-1 2012 - 2016 Groen, Rood, NIR 22 meter

* NIR = nabij-infrarood

** Huidige contract loopt door tot 2023

Opnameschema 2022

De data in het portaal is gegarandeerd voor de komende paar jaar (t/m februari 2023). Daarna zal de werkelijke dataportfolio opnieuw bepaald worden.

SuperView landsdekkende opnamen gepland in 2022

  1. 1 maart – 15 april
  2. 16 april – 31 mei
  3. 1 juni – 15 juli
  4. 16 juli – 31 augustus
  5. 1 september – 31 oktober

Daarnaast komt er elk jaar hoogstwaarschijnlijk nog een aanvullende winteropname (nov - jan) bij. De winteropname 2021/2022 is inmiddels opgenomen. Daarnaast is er de intentie om ook de winteropname 2022/2023 op te nemen en beschikbaar te stellen, maar dit hangt nog af van beschikbaarheid van budget hiervoor.

 

Opnameschema 2012 - 2021

Opnameschema optische data t/m 2021: schema landsdekkende satellietopnames

 

Radardata

Satelliet Periode Polarisatie Resolutie
Radarsat-2 2012 - 2015 VV+VH 25 meter
Radarsat-2 2012 - 2016 HH+HV 25 meter
Radarsat-2 2015 - heden HH 5 meter
Radarsat-2 2015 - heden VV 5 meter

Geplande opnameschema tot 2023*

Tot in ieder geval maart 2023 wordt Radarsat-2 opgenomen. Het geplande opnameschema 2020-2023 is hieronder te downloaden.

*De opname van Radarsat-2 is gepland tot maart 2023. De data in het portaal is echter gegarandeerd voor een jaar, waarbij per kwartaal de werkelijke dataportfolio definitief bepaald zal worden. De huidige levering loopt tot eind maart 2023.

Actuele opnameschema

Noot: Het kan in enkele gevallen voorkomen dat een geplande opname in de bovenstaande opnameschema's niet is opgenomen, o.a. vanwege technische redenen of een conflicterende opname van een andere klant.

Onder NL Space Directory is een lijst met bedrijven en kennisinstellingen opgenomen die satellietgegevens kunnen bewerken tot informatieproducten en gebruikersapplicaties.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het NSO behoudt zich het recht deze planning ten alle tijden, zonder overleg met derden, te wijzigen.