Beschikbare data

Overzicht beschikbare satellietdata

Het Satellietdataportaal ontsluit ruwe en voorbewerkte satellietdata van Nederland afkomstig van tal van instrumenten op verschillende satellieten. De instrumenten meten zowel actief als passief en met een verscheidenheid aan frequenties en resoluties. Hier volgt een overzicht van het huidige aanbod aan satellietdata in het Satellietdataportaal, zowel archiefdata als recente data.

Optische data

Satelliet Periode Banden1 Resolutie
Pléiades NEO 2023 - heden2 Panchromatisch 30 cm
Pléiades NEO 2023 - heden2 Deep Blue, Blauw, Groen, Rood, Red Edge, NIR 1,2 m
SuperView NEO-1 2023 - heden2 Panchromatisch 30 cm
SuperView NEO-1 2023 - heden2 Blauw, Groen, Rood, NIR 1,2 m
SuperView-1 en -2 2019 - 2022 Panchromatisch 50 cm
SuperView-1 en -2 2019 - 2022 Blauw, Groen, Rood, NIR 2 m
Triplesat 2017 - 2018 Panchromatisch 80 cm
Triplesat 2017 - 2018 Blauw, Groen, Rood, NIR 3,2 m
PlanetScope 2017 - 2018 Blauw, Groen, Rood, NIR 3,1 m
RapidEye 2017 Blauw, Groen, Rood, Red-Edge, NIR 5 m
SPOT-6 en 7 2014 - 2016 Panchromatisch 1,5 m
SPOT-6 en 7 2014 - 2016 Blauw, Groen, Rood, NIR 6 m
Formosat-2 2012 - 2014 Panchromatisch 2 m
Formosat-2 2012 - 2014 Blauw, Groen, Rood, NIR 8 m
UK-DMC-2 2012 - 2016 Groen, Rood, NIR 22 m
Deimos-1 2012 - 2016 Groen, Rood, NIR 22 m

1 NIR = nabij-infrarood
2 Huidige contract loopt door tot 2025

Opnameschema 2024

De data in het portaal is gegarandeerd voor de komende paar jaar (in ieder geval t/m februari 2025). Daarna zal de werkelijke dataportfolio opnieuw bepaald worden.

Landsdekkende opnamen gepland in 2024 met Pléiades NEO en SuperView NEO-1

In 2024 en 2025 zijn 6 landsdekkende opnames per jaar gepland volgens de onderstaande opnameperioden. Per opnameperiode wordt Nederland opgenomen met een combinatie van de Pléiades NEO-satellieten en SuperView NEO-1-satellieten. De exacte gebiedsverdeling verschilt per periode en is als volgt vastgesteld:

Gebiedsverdeling
KML-file Afbeelding (JPG)
Periode 1 1 maart – 15 april

Pléiades NEO opnamegebied

SuperView NEO-1 opnamegebied

Periode 2 16 april – 31 mei

Pléiades NEO opnamegebied

SuperView NEO-1 opnamegebied - Noord

SuperView NEO-1 opnamegebied - Zuid

Periode 3 1 juni – 15 juli

Pléiades NEO opnamegebied

SuperView NEO-1 opnamegebied - Noord

SuperView NEO-1 opnamegebied - Zuid

Periode 4 16 juli – 31 augustus

Pléiades NEO opnamegebied

SuperView NEO-1 opnamegebied - West

SuperView NEO-1 opnamegebied - Oost

Periode 5 1 september – 31 oktober

Pléiades NEO opnamegebied - West

Pléiades NEO opnamegebied - Oost

SuperView NEO-1 opnamegebied

Periode 6 1 november – 31 januari

Pléiades NEO opnamegebied

SuperView NEO-1 opnamegebied

De gebiedsverdelingen per opnameperiode tussen Pléiades NEO en SuperView NEO-1 zijn zo gekozen dat de verdeling over Nederland door het jaar heen zo evenredig mogelijk is (elk gebied wordt minimaal 2 keer per jaar met iedere type satelliet opgenomen), maar waarbij ook wordt rekening gehouden met de meerwaarde van de Pléiades NEO-data, o.a. extra spectrale banden voor landbouw- en watertoepassingen, goede scherpte voor meer onderscheid in urbane gebieden, kwaliteit opname onder slechtere lichtcondities:

  • Opname van landbouwgebieden in groeiseizoen (periode 2 en 3) - meerwaarde Red Edge band op Pléiades NEO
  • Opname kust- en watergebieden - meerwaarde Deep Blue band op Pléiades NEO
  • Opname noordelijk deel van Nederland in de winterperiode

Ten opzichte van het opnameschema in 2023 zijn er een paar kleine verschillen aangebracht voor periode 1, periode 2 en 3, en periode 5, zodat de satellieten Nederland zo efficient mogelijk kunnen opnemen en daarmee de opnamemogelijkheden op onbewolkte dagen te vergroten.

Opnameschema archiefdata 2023

Opnameschema optische data in 2023: opnameschema in 2023 (optische data)

Opnameschema archiefdata 2012 - 2022

Opnameschema optische data t/m 2022: schema landsdekkende satellietopnames (optische data)

 

Radardata

Satelliet Periode Polarisatie Resolutie
Radarsat-2 2012 - 2015 VV+VH 25 meter
Radarsat-2 2012 - 2016 HH+HV 25 meter
Radarsat-2 2015 - heden HH 5 meter
Radarsat-2 2015 - heden VV 5 meter

Actuele en geplande opnameschema tot 2025*

Tot in ieder geval mei 2025 wordt Radarsat-2 opgenomen. Het geplande opnameschema 2020-2025 is hieronder te downloaden.

*De huidige levering van Radarsat-2 data opname loopt tot eind mei 2025. De inkoop van radardata na deze periode zal t.z.t. opnieuw bepaald zal worden.

Opnameschema archiefdata 2012 - 2022

Noot: Het kan in enkele gevallen voorkomen dat een geplande opname in de bovenstaande opnameschema's niet is opgenomen, o.a. vanwege technische redenen of een conflicterende opname van een andere klant.

Onder NL Space Directory is een lijst met bedrijven en kennisinstellingen opgenomen die satellietgegevens kunnen bewerken tot informatieproducten en gebruikersapplicaties.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het NSO behoudt zich het recht deze planning ten alle tijden, zonder overleg met derden, te wijzigen.