Beschikbare data

Overzicht beschikbare satellietdata

Het Satellietdataportaal ontsluit ruwe en voorbewerkte satellietdata van Nederland afkomstig van tal van instrumenten op verschillende satellieten. De instrumenten meten zowel actief als passief en met een verscheidenheid aan frequenties en resoluties. Hier volgt een overzicht van het huidige aanbod aan satellietdata in het Satellietdataportaal, zowel archiefdata als recente data.

Optische data

Satelliet Periode Banden* Resolutie
Triplesat 2017 - heden Panchromatisch 0.8 meter
Triplesat 2017 - heden Blauw, Groen, Rood, NIR 3,2 meter
PlanetScope 2017 - heden Blauw, Groen, Rood, NIR 3,1 meter
RapidEye 2017 - heden Blauw, Groen, Rood, Red-Edge, NIR 5 meter
SPOT-6 en 7 2014 - 2016 Panchromatisch 1,5 meter
SPOT-6 en 7 2014 - 2016 Blauw, Groen, Rood, NIR 6 meter
Formosat-2 2012 - 2014 Panchromatisch 2 meter
Formosat-2 2012 - 2014 Blauw, Groen, Rood, NIR 8 meter
UK-DMC-2 2012 - 2016 Groen, Rood, NIR 22 meter
Deimos-1 2012 - 2016 Groen, Rood, NIR 22 meter

* NIR = nabij-infrarood

Opnameschema 2018

De data in het portaal is gegarandeerd voor een jaar (t/m december 2018). Per jaar zal de werkelijke dataportfolio opnieuw bepaald worden.

Triplesat landsdekkende opnamen in 2018

  1. 1 maart – 15 april
  2. 16 april – 31 mei
  3. 1 juni – 15 juli
  4. 16 juli – 31 augustus
  5. 1 september – 31 oktober

 

Triplesat landsdekkende opnamen in 2018

Planet data landsdekkende opnamen in 2018

Wekelijkse opnames (surface reflectance basemaps) in periode april - half september:

     1.    1 april - 7 april

     2.    8 april - 14 april

     ...

     23.  2 september - 8 september

     24.  9 september - 15 spetember 

 

Opnameschema 2012 - 2017

Opnameschema optische data t/m 2017: schema landsdekkende satellietopnames

 

Radardata

Satelliet Periode Polarisatie Resolutie
Radarsat-2 2012 - 2015 VV+VH 25 meter
Radarsat-2 2012 - heden HH+HV 25 meter
Radarsat-2 2015 - heden HH 5 meter
Radarsat-2 2015 - heden VV 5 meter

Geplande opnameschema tot 2020*

*De opname van Radarsat-2 is gepland tot 2020. De data in het portaal is echter gegarandeerd voor een jaar, waarbij per kwartaal zal de werkelijke dataportfolio definitief bepaald worden.

Actuele opnameschema

 

Onder NL Space Directory is een lijst met bedrijven en kennisinstellingen opgenomen die satellietgegevens kunnen bewerken tot informatieproducten en gebruikersapplicaties.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het NSO behoudt zich het recht deze planning ten alle tijden, zonder overleg met derden, te wijzigen.