Licentievoorwaarden

De satellietdata, die beschikbaar worden gesteld via het satellietdataportaal, zijn commerciële data in eigendom van verschillende satellietdataleveranciers waarvoor de Nederlandse overheid gebruiksrechten voor Nederlandse gebruikers heeft ingekocht.

De satellietdata zijn dus geen open data, maar kennen bepaalde voorwaarden voor gebruik. Deze licentievoorwaarden staan in onderstaande tabel per dataset beschreven:

Pléiades NEO End User License Agreement of Pléiades NEO data
SuperView-1, SuperView-2 en SuperView NEO-1 End User License Agreement of SuperView data
TripleSat End User License Agreement to use 21AT Data Products
Planetscope / RapidEye End User License Agreement Planet
Radarsat-2 data Radarsat-2 Products User License Agreement
SPOT-6/7 data SPOT-6 User License Agreement
Formosat-2 data Formosat-2 User License Agreement
DMC (UK-DMC-2, DEIMOS-1) data DMCii Products User License Agreement

 

Heeft u nog vragen over het gebruik van deze data, neem dan contact met ons op.