Registreren (radardata)

Registratie radardata (onbewerkt)

Via onderstaand registratieformulier vraagt u alleen toegang tot onbewerkte radardata aan. Dit zijn geen optische satellietbeelden die u gemakkelijk kunt bekijken. De onbewerkte radardata zijn bedoeld voor professioneel gebruik en vereisen doorgaans complexe bewerkingen.

Indien u toegang wenst tot de voorbewerkte optische satellietbeelden, dan kunt u deze eenvoudig en gratis bekijken in een het voorbewerkte dataportaal www.satellietdataportaal.nl. In deze online viewer zijn hoge resolutie optische satellietdata (0,3–10m) op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk gemaakt. Geselecteerde optische satellietbeelden kunt u ook downloaden via registratie in het voorbewerkte dataportaal zelf. Meer informatie over toegang tot de verschillende data leest u op de webpagina Toegang data.

Het Netherlands Space Office is in de licentieovereenkomst met de aanbieders van satellietdata overeengekomen dat elke aanvrager een Nederlandse rechtspersoon, Nederlandse instelling of Nederlandse ingezetene is. Indien u een Nederlandse rechtspersoon bent kunt u dit op het registratieformulier aangeven en een gebruikersaccount aanvragen. Het NSO beoordeelt dan samen met de dataleverancier uw aanvraag en verstrekt na goedkeuring inloggegevens die u toegang verschaffen tot de gewenste data.

 

Gegevens van de aanvrager
Gegevens contactpersoon
Gebruik
Toestemming