Toegang data

Dit portaal verzorgt de (gratis) toegang tot satellietdata van Nederland. De data wordt beschikbaar gesteld in verschillende vormen en typen data, namelijk voorbewerkte optische data, onbewerkte optische data, en onbewerkte radardata. Over het algemeen kan gesteld worden dat alle data wel radiometrisch gecorrigeerd zijn (waarde van de pixel). Meer informatie hierover is te vinden onder radiometrische correctie. Voorbewerkte optische satellietbeelden zijn daarnaast nog geometrische gecorrigeerd en georthorectifeerd. Radardata is alleen als onbewerkte, ruwe data beschikbaar.

Hoe krijg ik toegang tot de data?

Hieronder wordt uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot de verschillende datatypen.

Voorbewerkte optische data

U heeft direct en gratis toegang tot het portaal met voorbewerkte satellietbeelden van Nederland. In het portaal kunt u de data doorzoeken en bekijken. Tevens kunt u uw zoekresultaat als een mapservice (wms) binnenhalen en weergeven in uw eigen GIS-omgeving (binnenkort beschikbaar). Zodra u de geselecteerde data wilt downloaden wordt u verzocht zich te registreren in het portaal.

Via de knop hiernaast (of via link: www.satellietdataportaal.nl) gaat u naar het portaal met voorbewerkte data.

Voorbewerking ruwe data tot GIS-ready

Om de satellietdata gemakkelijk toegankelijk te maken voor een breed publiek, wordt de hoge resolutie optische data aangeboden als een voorbewerkte GIS-ready product. De hoge resolutie optische data zijn voorbewerkt en opgewerkt tot kleurenbeelden in RGB die in de viewer en als mapping service te bekijken zijn. Voorbewerking wil zeggen dat deze data zijn gecorrigeerd voor geometrische verstoringen en hoogteverschillen en ingepast in een coörinatenstelsel (zie geometrische correctie en orthorectificatie). Deze voorbewerkte data zijn direct in te lezen in een GIS-pakket.

De data van de satellieten Triplesat en SPOT-6 en -7, die een panchromatische band (zwart-wit) hebben in hogere resolutie, zijn hogere resolutie kleurenbeelden geproduceerd door middel van pan-sharpening, waarbij de originele multispectrale banden (rood, groen, blauw) worden gecombineerd met de hogere resolutie panchromatische band (zwart-wit).

Ruwe optische data

Registreren

U kunt toegang tot onbewerkte optische data krijgen door u te registreren op het satellietdataportaal.nl via deze registratiepagina. Vervolgens kunt u met uw inloggegevens de satellietdata raadplegen en downloaden via een FTP-client op het adres 'ftp://ftp.satellietdataportaal.nl'.

FTP-client software

U heeft een FTP-client nodig om verbinding te maken met de FTP-server. Gratis FTP-client software is eenvoudig te downloaden. Voorbeelden zijn Filezilla (http://filezilla-project.org/) of Winscp (http://winscp.net/eng/docs/lang:nl). In de FTP-client kunt u de FTP-server en inlogegevens invoeren voor toegang tot de onbewerkte optische data.

Handleiding portaal ruwe optische data: Nederlandstalige handleiding FTP-client onbewerkte data

Radardata (onbewerkt)

U kunt toegang tot de onbewerkte radardata krijgen door u te registreren via het registratieformulier op deze site. Het NSO beoordeelt aan de hand van uw registratieformulier of u in aanmerking komt voor de gewenste data. Let op: De onbewerkte radardata zijn bedoeld voor professioneel gebruik en vereisen doorgaans complexe bewerkingen. Hoe u toegang kunt krijgen tot (optische) satellietbeelden leest u hierboven.

Na succesvolle registratie kunt u vervolgens via onderstaande knoppen (FTP-servers) direct toegang tot de recente en archief radardata:

Handleiding FTP toegang ruwe radardata: Nederlandstalig