Toegang data

Dit portaal verzorgt de (gratis) toegang tot satellietdata van Nederland. De data wordt beschikbaar gesteld in verschillende vormen en typen data, namelijk voorbewerkte optische data, onbewerkte of ruwe optische data, en onbewerkte, ruwe radardata. Over het algemeen kan gesteld worden dat alle data wel radiometrisch gecorrigeerd zijn (waarde van de pixel). Meer informatie hierover is te vinden onder radiometrische correctie. Voorbewerkte optische satellietbeelden zijn daarnaast nog beschikbaar in verschillende mate van voorbewerking na een of meerdere verwerkingsstappen: geometrische correctie, orthorectificatie, pansharpening en mozaïeken. Radardata is alleen als onbewerkte, ruwe data beschikbaar.

Hoe krijg ik toegang tot de data?

Hieronder wordt uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot de verschillende datatypen. Dit kan via een online viewer (alleen optische data), FTP of API.

Online viewer (alleen optische data)

U heeft direct en gratis toegang tot het portaal met voorbewerkte satellietbeelden van Nederland. In het portaal kunt u de data doorzoeken en bekijken. Tevens kunt u uw zoekresultaat als een web mapping service (wmts) binnenhalen en weergeven in uw eigen GIS-omgeving. Zodra u de geselecteerde data wilt downloaden wordt u verzocht zich te registreren in het portaal.

Via de knop hiernaast (of via link: www.satellietdataportaal.nl) gaat u naar de online viewer van het portaal met optische voorbewerkte data. Van losse beelden kunt u in het portaal ook de ruwe databestanden downloaden.

Gebruikershandleiding: Raadpleeg de schriftlijke handleiding of bezoek de pagina Hoe het Satellietdataportaal werkt voor instructievideo's met uitleg over de functionaliteiten in het satellietdataportaal.

Voorbewerking ruwe data tot GIS-ready

Om de satellietdata gemakkelijk toegankelijk te maken voor een breed publiek, wordt de hoge resolutie optische data aangeboden als een voorbewerkte GIS-ready product. De hoge resolutie optische data zijn voorbewerkt en opgewerkt tot kleurenbeelden in natuurlijke kleurstelling in rood, groen, blauw (RGB) die in de viewer en als web mapping service te bekijken zijn. Een groot deel van de data is ook opgewerkt tot beelden in zogenaamde valse kleur, als kleurencomposiet in nabij-infrarood, rood, en groen (IRG). Voorbewerking wil zeggen dat deze data zijn gecorrigeerd voor geometrische verstoringen en hoogteverschillen en ingepast in een coörinatenstelsel (zie geometrische correctie en orthorectificatie). Deze voorbewerkte data zijn direct in te lezen in een GIS-pakket.

Vervolgens zijn hogere resolutie kleurenbeelden geproduceerd door middel van pansharpening voor de data van de satellieten Superview, Triplesat en SPOT-6 en -7, die een panchromatische band (zwart-wit) hebben in hogere resolutie. Met de pansharpening methode worden de originele en lagere resolutie multispectrale banden (rood, groen, blauw) omgezet naar een kleurenbeeld met hogere resolutie door deze te combineren met de hogere resolutie panchromatische band (zwart-wit).

FTP toegang (alle data)

Registreren

U kunt toegang tot zowel onbewerkte als voorbewerkte optische data krijgen door u te registreren op het satellietdataportaal.nl via deze registratiepagina. Vervolgens kunt u met uw inloggegevens de satellietdata raadplegen en downloaden via een FTP-client op het adres 'ftp://ftp.satellietdataportaal.nl'. Ook is het mogelijk de data te downloaden via een API.

FTP-client software

U heeft een FTP-client nodig om verbinding te maken met de FTP-server. Gratis FTP-client software is eenvoudig te downloaden. Voorbeelden zijn Filezilla (http://filezilla-project.org/) of Winscp (http://winscp.net/eng/docs/lang:nl). In de FTP-client kunt u de FTP-server en inloggegevens invoeren voor toegang tot de onbewerkte optische data.

Gebruikershandleiding met uitleg FTP toegang en specificatie ruwe optische data: Nederlandstalige handleiding toegang FTP-server via FTP-client

Zie ook de algemene gebruikershandleiding van het satellietdataportaal.

API

Met behulp van de Engelstalige handleiding kan er ook via een API toegang verkregen worden tot de data.

Er kan gezocht worden op locatie (coördinaten) en met verschillende zoekfilters (opnamedatum, resolutie, sensornaam, id).

Radardata (onbewerkt)

De radardata wordt beschikbaar gesteld via twee verschillende FTP servers:

  1. Recente data, een zogenaamde rolling archive met near-real time data. Deze data blijft er maximaal 1 maand op staan. Daarna is het alleen nog beschikbaar via het archief.
  2. Archief data, een archief waar alle radardata vanaf 2012 op staat. De recente data is na na enkele werkdagen ook beschikbaar in het archief.

Hieronder leest u hoe u toegang krijgt tot deze FTP-servers.

Recente data

U kunt toegang tot de onbewerkte radardata krijgen door u te registreren via het registratieformulier op deze site. Het NSO beoordeelt aan de hand van uw registratieformulier of u in aanmerking komt voor de gewenste data.

Na succesvolle registratie kunt u vervolgens via de knop hiernaast direct toegang krijgen tot de recente radardata (FTP server). Deze FTP is online via een webbrowser te benaderen.

Let op: De onbewerkte radardata zijn bedoeld voor professioneel gebruik en vereisen doorgaans complexe bewerkingen. Hoe u toegang kunt krijgen tot (optische) satellietbeelden leest u hierboven.

Archief data

U kunt toegang tot archief radardata krijgen door u te registreren op het satellietdataportaal.nl via deze registratiepagina. Vervolgens kunt u met uw inloggegevens de satellietdata raadplegen en downloaden via een FTP-client op het adres 'ftp://ftp.satellietdataportaal.nl'.

Let op: Dit is dezelfde FTP als voor de onbewerkte optische data, zie hierboven. Heeft u al een account voor de optische data op www.satellietdataportaal.nl, dan hoeft u zich niet opnieuw te registreren.

U heeft een FTP-client nodig om verbinding te maken met de FTP-server. Gratis FTP-client software is eenvoudig te downloaden. Voorbeelden zijn Filezilla (http://filezilla-project.org/) of Winscp (http://winscp.net/eng/docs/lang:nl). In de FTP-client kunt u de FTP-server en inloggegevens invoeren voor toegang tot de archief radardata.

Gebruikershandleiding over FTP toegang ruwe radardata: Nederlandstalig