Orthorectificatie

Een terrein met hoogteverschillen (of gebouwen) levert reliëfverschuivingen op. Een punt in de hoogte (x1,y1,z1) lijkt ergens anders te liggen (x2,y2,0) dan de eigenlijke positie.

Reliëfverplaatsingen door hoogteverschillen [credits Geoimage]

Orthorectificatie (ná de geometrische correctie) maakt gebruik van een digitaal hoogtemodel. De pixels worden zo loodrecht op het referentievlak geprojecteerd. Na de geometrische correctie en de orthorectificatie hebben de pixels de juiste (x1,y1)-coördinaten en kan het beeld gebruikt worden in een GIS.

Voorbeeld van orthogerectificeerd beeld (vóór en na).