Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema natuur

Sluitingsdatum: 3 oktober 2023, 12:00 uur

Budget: € 480.000,-

Het Netherlands Space Office (NSO) daagt ondernemers uit om nieuwe diensten en/of producten te ontwikkelen op basis van o.a. satellietdata ten behoeve van informatievoorziening voor biodiversiteit. In deze oproep staat het subthema ‘natuur’ centraal.

Omdat biodiversiteit een breed onderwerp is, publiceert NSO het komende jaar verschillende SBIR oproepen, waarbij telkens een ander subthema centraal staat. De beoogde andere subthema’s zijn landbouw en water. NSO wil met deze serie van SBIR oproepen het gebruik van satellietdata ten behoeve van de informatievoorziening voor biodiversiteit aanjagen. Satellietdata bieden nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van biodiversiteit. Waar de SBIR vaak vanuit een specifieke overheidspartij een afgebakend vraagstuk voorlegt aan de markt, is deze SBIR breder opgezet: we vragen aan marktpartijen om binnen het thema biodiversiteit zelf een vraagstuk te identificeren met één of meerdere (semi-)publieke organisaties als probleemhouder waarvoor men de oplossing wil ontwikkelen.

De indieners van de beste voorstellen krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). De meest veelbelovende haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2).

Om een versnelling tot stand te brengen in het gebruik van satellietdata bij overheden en in de samenleving heeft het NSO “innovatiegericht inkopen ruimtevaart” geïntroduceerd. Met Small Business Innovation Research (SBIR) oproepen wordt aan bedrijven de kans geboden om hier op in te schrijven. SBIR is een innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. NSO is op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die onder andere bruikbaar zijn voor (semi-)publieke organisaties. De overheid is daarbij een potentiële (maar geen exclusieve) inkoper.

De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op deze pagina:

Looptijd opdracht Nota van Inlichtingen
Fase Offerte indienen
Budget SBIR handleiding en templates
Oproeptekst Meer weten?

Looptijd opdracht

De opdracht loopt van 26 juli tot en met december 2024.

Fase

Deze oproep is voor fase 1. De beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaarheidsonderzoeken kunnen een vervolgopdracht krijgen om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2).

Budget

Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 70.000,- (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal 4 haalbaarheidsonderzoeken gecontracteerd. Het maximum bedrag per project voor fase 2 bedraagt € 100.000,- (incl. btw). In totaal wordt een maximum budget van € 480.000,- beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, kunnen worden uitgenodigd om voor fase 2 een aanbod te doen. Het aantal te honoreren projecten voor de verschillende fasen is afhankelijk van de kwaliteit van de best beoordeelde offertes per fase.

Oproeptekst

Lees de volledige oproep in de pdf hieronder.

Oproeptekst SBIR Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema natuur

Nota van Inlichtingen

Op 30 augustus vond er een informatiebijeenkomst plaats. Op basis van deze bijeenkomst is er een Nota van Inlichtingen opgesteld.

Nota van Inlichtingen SBIR Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema natuur

Via onderstaand link kunt u alle presentaties en pitches terugvinden.

Presentatie met toelichting op de SBIR

Pitches van mogelijke overheidspartners: Provincies

Pitches van mogelijke overheidspartners: Rijksvastgoedbedrijf

Offerte indienen

U kunt uw offerte indienen tot uiterlijk 3 oktober, 12.00 uur via sbir@spaceoffice.nl.

SBIR handleiding en templates

Via onderstaand link kunt u alle bijlagen voor uw offerte en eindrapport vinden.

Klik hier voor projectplan, template en handleiding voor ondernemers voor NSO SBIRS.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze SBIR-oproep? Stuur dan een e-mail naar sbir@spaceoffice.nl.