Externe regelingen

Innovatiekrediet

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of dienst? Voor deze regeling komen projecten in aanmerking die technisch innovatief en uitdagend zijn en nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot en klein), kunnen gebruik maken van het Innovatiekrediet. Meer...

Trefwoorden
innovatie, technische ontwikkeling, bedrijven, ruimtevaart
Uitgevoerd door
RVO
European Defence Fund

Het Europees Defensie Fonds (EDF) is een groot programma van de EC om de defensie-industrie te stimuleren. Dit programma komt naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. In het EDF worden zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. Meer...

Trefwoorden
EU, Defensie, ruimtevaart, onderzoek, innovatie
Uitgevoerd door
Europese Commissie
Horizon Europe - Digital Industry & Space - Destination 5
Horizon Europe is het Research & Innovatie programma van de EU voor universiteiten, bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties. Ruimtevaart is domein overschrijdend en komt in diverse thema’s terug Meer...
Trefwoorden
EU, Copernicus, Galileo, Govsatcom, Lanceerders, New Space, Quantum, Satellietcommunicatie, Space Situational Awareness (SSA), Space Surveillance & Tracking (SST), Ruimtevaarttechnologie, Quantum, GNSS, EGNOS, Toepassingen , Data, Ondernemerschap
Uitgevoerd door
Europese Commissie
Horizon Europe
Horizon Europe is het Research & Innovatie programma van de EU voor universiteiten, bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties. Ruimtevaart heeft een eigen werkprogramma in Pilaar 2, Cluster 4 Digital Industry & Space (DIS): Meer...
Trefwoorden
EU, Copernicus, Galileo, toepassingen, data, ondernemerschap, klimaat, biodiversiteit, Green Deal
Uitgevoerd door
Europese Commissie
KIC – Kennis- en Innovatieconvenant
Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. Meer...
Trefwoorden
NWO, wetenschap, missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, maatschappelijke uitdagingen, innovaties, consortia, publiek-private samenwerking, brede thema’s, satellietdata-toepassingen, informatiediensten, veiligheid, landbouw, voedsel, water, energi
Uitgevoerd door
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
NWA – Nationale Wetenschapsagenda
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. De vragen van burgers zijn door de Kenniscoalitie gebundeld Meer...
Trefwoorden
NWO, Aard- en milieuwetenschappen, astronomie, kosmologie, consortia, urgente vraagstukken en maatschappelijke impact, wetenschappelijke doorbraken, brede thema’s, satellietdata-toepassingen, leefomgeving, water, urban, SDG’s, energietransitie, Systeem Aa
Uitgevoerd door
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Vroegefasefinanciering
Vroegefasefinanciering is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, door gebruik te maken van wetenschappelijk, technische en/of zakelijke kennis. Zowel innovatieve startups als gevestigde mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van de vroegefasefinanciering. Meer...
Trefwoorden
startup, MKB, academische starters , lening, ontwikkeling producten of diensten, verbetering van diensten of producten
Uitgevoerd door
RVO/NWO
DRIVE

Met DRIVE faciliteert het ministerie van Buitenlandse Zaken de uitvoering van publieke infrastructuurprojecten die bijdragen aan een goed ondernemingsklimaat en ondernemerschap in de prioritaire sectoren: water, klimaat, voedselzekerheid, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Openbare infrastructuurprojecten die een grote ontwikkelingsrelevantie hebben in andere sectoren, kunnen ook in aanmerking komen voor DRIVE-steun. Meer...

 

Trefwoorden
Infrastructuur, digitaal, bundeling van initiatieven, hulp, handel, investeringen, satellietdata-diensten
Uitgevoerd door
RVO
Orange Corners

Orange Corners (OC) is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland dat jonge ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten voorziet van training, mentorschap, netwerk, financiering en faciliteiten om hun bedrijf te starten en te laten groeien. OC ondersteunt innovatieve oplossingen voor lokale uitdagingen, die bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. OC werkt samen met verschillende stakeholders om het ondernemende ecosysteem te ondersteunen en te versterken. Meer...

Trefwoorden
Jonge ondernemers, Afrika, Midden-Oosten, incubation, acceleration, innovatieve digitale diensten, satellietdata-diensten
Uitgevoerd door
RVO
Sustainable Development Goals Partnership

Is uw organisatie een bedrijf, NGO of kennisinstelling? Wilt u bijdragen aan een duurzame wereld waarin iedereen meetelt? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor steun van de SDG Partnership Facility. De SDG Partnership facility (SDGP) helpt bij het realiseren van de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden: Meer...

Trefwoorden
SDGs, ontwikkelingslanden, public-private partnerships, satellietdata-diensten
Uitgevoerd door
RVO
Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunt u fiscaal voordeel ontvangen voor R&D projecten in den brede, waardoor de kosten verlaagd worden. Kleine bedrijven, grote bedrijven én zelfstandigen kunnen van de WBSO gebruik maken. R&D-kosten die in aanmerking komen voor WBSO betreffen loonkosten, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van experimenten of het bouwen van prototypes. Meer...
Trefwoorden
Bedrijfsleven, R&D, onderzoeksproject, ontwikkelproject, productontwikkeling, innovatie, ruimtevaart
Uitgevoerd door
RVO
Starters International Business (SIB)
Starters International Business ondersteunt bedrijven financieel bij internationale beursdeelname. Meer...
Trefwoorden
Starters, beursdeelname, individueel, vakbeurs, internationaal
Uitgevoerd door
RVO
Perspectief-programma’s
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zet zich in voor het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij. Voor de periode 2019-2022 focust TTW zich op de volgende drie punten: een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament, efficiënte innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact. Meer...
Trefwoorden
NWO, toegepaste en technische wetenschap, samenwerking onderzoekers en gebruikers, economische en maatschappelijke impact, satellietdata-toepassingen, veiligheid, klimaat, energie, water, leefomgeving, milieu, data science, ruimtevaarttechnologie, satelli
Uitgevoerd door
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
PIB - Partners for International Business
Het Partners for International Business programma is erop gericht Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities te laten realiseren. Een cluster van minimaal 5 bedrijven en kennisinstellingen uit een van de topsectoren ontwikkelt een 2- of 3-jarig actieplan om het cluster zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland. Meer...
Trefwoorden
Internationale samenwerking, consortium, topsectoren, publiek-privaat, actieplan, positionering
Uitgevoerd door
RVO
Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen
Binnen de Open Competitie (OC) van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de ENW-onderzoeksterreinen. Meer...
Trefwoorden
NWO, Aard- en milieuwetenschappen, astronomie, exacte en natuurwetenschappen, data science, gebruik van satellietdata, klimaat, milieu, agro, water, energie, veiligheid, gezondheid, leefomgeving, ruimtevaarttechnologie, exploratie
Uitgevoerd door
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Met MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wordt innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen gestimuleerd. Ook stimuleert de regeling een betere aansluiting Meer...
Trefwoorden
Innovatie, missies voor de toekomst, topsectoren, sleuteltechnologieën
Uitgevoerd door
RVO