Kennisnetwerken

De Kennisnetwerkenregeling (PIPP - Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme) is gericht op het bevorderen van de internationale positie van Nederland op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van ruimte-instrumenten, door middel van het ondersteunen van kennisnetwerken.

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in de PIPP-regeling.

Momenteel is de Kennisnetwerkenregeling gesloten.