Kennisnetwerken

“Door samen te werken versterken we onze positie in de ruimtevaart”

Uit de gegevens afkomstig van meetinstrumenten en sensoren aan boord van satellieten en ruimtevaartuigen kan belangrijke informatie afgeleid worden over de aarde, andere planeten en het heelal. Die informatie draagt bij aan kennisontwikkeling in de wetenschap en is zeer relevant voor gebruikers in de bredere samenleving. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de kwaliteit van water, bodem en lucht in onze leefomgeving, aan informatie over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, het ontstaan en beheersen van (natuur)rampen en bedreigingen, aan informatie om planeten bij andere sterren te vinden en te karakteriseren, of aan informatie over mogelijk buitenaards leven op andere planeten of manen in ons zonnestelsel.

Nederlandse organisaties in de wetenschap en industrie hebben op een aantal thema’s een goede positie opgebouwd voor de ontwikkeling van zulke ruimte-instrumenten èn het gebruik van de gegevens daarvan. In een relatief klein land als Nederland is samenwerking tussen meerdere partijen, in de keten van technologieontwikkeling tot gebruik, uiterst belangrijk om die positie te behouden en te verbreden. Door al in een vroeg stadium wetenschappers, technologie-ontwikkelaars en gebruikers bij elkaar te brengen kan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe ruimte-instrumenten nog beter gericht worden op waar de grootste behoeftes liggen en wordt de Nederlandse positie op dit gebied in de internationale gemeenschap versterkt.

Dit is een van de belangrijke doelen van het Nederlandse ruimtevaartbeleid en daarom voeren NSO en NWO samen, in opdracht van het ministerie van OCW, de Kennisnetwerkenregeling uit.

 

Kennisnetwerkenregeling

De Kennisnetwerkenregeling is gericht op het bevorderen van de internationale positie van Nederland op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van ruimte-instrumenten, door middel van het ondersteunen van kennisnetwerken. Deze regeling valt onder het PIPP-programma maar we zullen er hier naar refereren als de Kennisnetwerkenregeling (KNW-regeling).

Doel en doelstellingen

Het doel van de KNW-regeling is om samenwerking tussen Nederlandse kennis- en andere partijen te versterken en te bevorderen op technologische thema's die relevant – kunnen – zijn voor de ontwikkeling ('upstream') en het gebruik ('downstream') van ruimte-instrumenten. Door de samenwerking kan de in Nederland aanwezige technologische expertise op het gebied van ruimte-instrumenten beter benut worden. Zo wordt bijgedragen aan het behouden en verder uitbouwen van de internationale positie van Nederland op dit gebied.

In het kader van de KNW-regeling worden kennisnetwerken gefinancierd waarin die samenwerking verder vorm kan krijgen. Kennisnetwerken richten zich op specifieke aandacht voor mogelijkheden om geheel nieuwe, breakthrough-technologieën van binnen en buiten de ruimtevaart in te zetten. Daarbij wordt de richting van de instrumentontwikkeling niet alleen door de technologische mogelijkheden bepaald, maar ook mede door de behoefte aan gegevens afkomstig van deze instrumenten voor wetenschappelijke, maatschappelijke en commerciële toepassingen. Kennisnetwerken zijn op deze manier in staat om fundamentele technologieontwikkeling op gang te brengen, terwijl de resultaten van de kennisnetwerken de wetenschap, samenleving en economie dienen.

Wat zijn Kennisnetwerken?

Een kennisnetwerk is een organisatieverband rondom een samenhangend en afgebakend kennisthema (op het gebied van wetenschap, technologie, toepassingen en/of gebruik) dat zich richt op het ontwikkelen en/of het gebruik van ruimte-instrumenten. In een kennisnetwerk participeren in ieder geval Nederlandse kennispartijen die aantoonbare expertise bezitten en activiteiten ondernemen die relevant zijn voor de ontwikkeling en/of het gebruik van ruimte-instrumenten op het specifieke thema. Ook andere organisaties, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden of gebruikers, kunnen participeren in een kennisnetwerk. Per thema bundelt een kennisnetwerk de in Nederland aanwezige relevante kennis waarbij partijen, die relevante kennis hebben en willen participeren, niet door het kennisnetwerk uitgesloten mogen worden.

 

Contactpersonen:
Jolien Diekema: j.diekema@spaceoffice.nl, 0627062992
Radboud Koop: r.koop@spaceoffice.nl, 0627878958