SBIR Offerte indienen

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Lees meer over het indienen van offertes, het proces na indiening van een offerte en het opmaken en indienen van rapportages.

Op deze pagina:

Offerte(s) indienen Rapportages indienen
Na uw offerte(s) Instructie indienen offerte

Offerte(s) indienen

Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 2 fases. Voor beide fases moet u offertes indienen. Met uw offerte stuurt u een aantal bijlagen mee.

Het indienen van een offerte en de bijlagen gaat via een ingevuld aanbiedingsformulier. U vindt dit formulier via onderstaande link:

Download hier Aanbieding SBIR formulier

Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie

U dient een offerte in voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • een ingevuld formulier Aanbieding SBIR
 • het model projectplan fase 1 (pdf)
 • managementsamenvatting (apart bijvoegen bij fase 1)
  De managementsamenvatting staat in het projectplan. We vragen u om de managementsamenvatting ook aan te leveren als apart document (pdf of Word-bestand). Dit heeft te maken met de beoordeling. Meer informatie hierover leest u in de SBIR handleiding helemaal onderaan de pagina.

U stuurt alles naar sbir@spaceoffice.nl.

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient? Dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Download hier SBIR bijlage Model projectplan fase 1

Fase 2: Ontwikkeling van de innovatie

U dient een offerte in voor het ontwikkelen van de innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • een online ingevuld formulier Aanbieding SBIR
 • het model projectplan fase 2 (pdf)
 • het model businessplan fase 2 (pdf)

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient? Dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Download hier SBIR bijlage Projectplan fase 2

Download hier SBIR bijlage Businessplan fase

Na uw offerte(s)

Na het indienen van uw offerte(s) krijgt u binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van fase-1-voorstellen volgt meestal binnen 8 weken na sluiting van de SBIR.

Iedere SBIR heeft een eigen beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

 • impact op het maatschappelijke probleem
 • technische haalbaarheid
 • economisch perspectief

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten. De best beoordeelde projecten boven de kwaliteitsdrempel en binnen het beschikbare budget krijgen een opdracht.

Rapportages indienen

Voor beide SBIR-fases dient u een rapportage in. U stuurt met deze rapportage een aantal bijlagen mee. Via de links hieronder vindt u een format voor de eindrapportages. U stuurt alles naar sbir@spaceoffice.nl.

Fase 1: Eindrapportage

Als de opdracht u wordt gegund, voert u het haalbaarheidsonderzoek uit. Aan het eind dient u een rapport in. Daarin beschrijft u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de conclusies die hieruit komen voor een vervolgtraject. U stelt het rapport op volgens het Format SBIR eindrapport fase 1 en levert dit aan als pdf.

Download hier format Eindrapport fase 1

Fase 2: Rapportages en demonstratie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscommissie adviseert ook in deze fase de opdrachtgever. Die besluit vervolgens welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie. Aan het eind van SBIR-fase 2 levert u het volgende op:

 • een eindrapportage
 • een demonstratie van een getest product, dienst of proces
 • een openbare samenvatting in (pdf) van minimaal 1000 woorden.

Download hier format Eindrapport fase 2

Instructie indienen offerte

Meer over het indienen van een offerte leest u in de SBIR-handleiding voor ondernemers (pdf).

Download hier NSO SBIR handleiding voor ondernemers