Open Competitie Exacte en Natuurwetenschappen

Binnen de Open Competitie (OC) van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de ENW-onderzoeksterreinen. Er zijn drie financieringsinstrumenten: OC ENW-XS, OC ENW-M en OC ENW-XL. ENW-M-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. Er kan (doorlopend) financiering worden aangevraagd voor 1 of 2 wetenschappelijke posities of voor investeringen tussen k€ 150 en k€ 500. Bij ENW-XS gaat het uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee. ENW-XS subsidies bedragen maximaal k€ 50. Bij ENW-XL creëren consortia door samenwerking meerwaarde ten opzichte van afzonderlijke kleinere projecten. ENW-XL aanvraagrondes voor subsidies tussen M€ 1 en 3 worden eens per twee jaar opengesteld.

Meer informatie:

Financiering vinden NWO, en zoek op Open Competitie ENW

Algemene informatie over Open Competitie ENW