Educatie

De toenemende vraag vanuit markt en maatschappij naar satelliettoepassingen en ruimtevaarttechnologie leidt ook tot een toenemende vraag naar mensen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze technologie en toepassingen. Dat betekent dat er naast het beleid, gericht op het verkrijgen van een zo groot mogelijk marktaandeel, ook gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van het benodigde ‘human capital’.

De ruimtemissies van de Nederlandse astronaut André Kuipers hebben bovendien laten zien hoe ruimtevaart tot de verbeelding spreekt van jong en oud. Dat maakt ruimtevaart tot een perfect onderwerp om de belangstelling voor wetenschap en techniek aan te wakkeren.

Voor primair en voortgezet onderwijs ontwikkelt en onderhoudt het door Science Museum NEMO gevoerde ESERO (European Space Education Resource Office) in opdracht van ESA en het NSO een grote verzameling op de actualiteit en een veelheid aan ruimtevaartonderwerpen toegesneden lessen.

Enkele malen per jaar organiseert ESERO speciale docentenconferenties. In opdracht van het NSO heeft ESERO voor HAVO en VWO onlangs een gecertificeerde NLT (Natuur, Leven en Technologie) module over aardobservatie en satellieten laten verschijnen. In opdracht van het NSO organiseert ESERO ook de CanSat-competitie, waarbij leerlingen zelf een satelliet maken en lanceren ter grootte van een frisdrankblikje. Voor basisscholen is er het MissionX project.

Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit het door OCW ter beschikking gestelde ruimtevaarteducatiebudget.