Thema Stedelijke ontwikkeling in Delta's

Sewer Assessor: signaleren van problemen in het rioolstelsel op basis van InSAR satellietbeelden

Nederlandse gemeenten besteden ongeveer 1.4 miljard euro per jaar om riolen in stand te houden of te verbeteren. Gemiddeld betalen huishoudens dus zo’n 170 euro per jaar voor een goed rioolstelsel. Door onder meer klimaatverandering, zetting en veroudering wordt het steeds duurder om een goed functionerend riool in stand te houden. Vooral in gemeenten met zettingsproblematiek is het daarom van belang om onderhoud en vervanging zo efficiënt mogelijk te plannen en uit te voeren.

Binnen het SBIR-traject is met de gemeente Schiedam een software tool ontwikkeld die een oplossing kan bieden voor een beter onderhoud aan het riool: de Sewer Assessor.

De Sewer Assessor signaleert mogelijke afstromingsproblemen in het riool voordat deze optreden of ernstig worden. In combinatie met andere gegevens (zoals informatie over gebruikte materialen en ouderdom) en inspecties, praktijkwaarnemingen en meldingen van burgers, helpt de Sewer Assessor om eerder te kunnen oordelen. Dit helpt weer om onderhoud en vervanging te optimaliseren, bijvoorbeeld door combinatie met andere werkzaamheden of door goede delen (nog) niet te vervangen.

De Sewer-Assessorpartners zijn op dit moment met de gemeente Schiedam in gesprek om de tool in een pilotovereenkomst te testen binnen het huidige rioolbeheer. Verder zijn er een viertal gemeenten geïnteresseerd in eenzelfde pilot-overeenkomst om gedurende één jaar proef te draaien met de Sewer-Assessortool.

Sneller en beter hulp bieden bij overstromingen

In landen als Bangladesh en de Filipijnen vinden tientallen overstromingen per jaar plaats. Het is voor hulporganisaties als het Rode Kruis lastig te weten te komen waar iets aan de hand is, hoe groot de problemen zijn, en welke assistentie benodigd is. Meer en betere informatie is hierbij nodig om effectief en adequaat te handelen.

Door satellietbeelden te combineren met online-media-data, is binnen het SBIR-traject een dienst ontwikkeld die een betere inschatting en aanpak van risico’s rondom overstromingen in kaart brengt. Vraagstukken waarop ingespeeld wordt, zijn hierbij bijvoorbeeld.:

  • Vóór de calamiteit: waar zijn risicogebieden die preventief in de gaten gehouden moeten worden? In welke risicogebieden moet worden geïnvesteerd in betere infrastructuur (wegen, waterwerken)?
  • Tijdens en kort na de calamiteit: ondersteuning van emergency response: waar zijn de overstroomde gebieden? In welke gebieden is hulp het meest nodig? Waar is schade aan huizen, aan wegen?
  • Na de calamiteit: ondersteuning in de planning van opruimwerkzaamheden en vaststellen van (verzekerings)schade: waar is schade aan huizen, wegen en gewassen?

Vanuit het perspectief van de informatievoorziening gaat het om:

  • Sneller informatie beschikbaar - kortere reactietijd,
  • Hoger ruimtelijk detail,
  • Betere dekking van informatie in tijd en ruimte en daardoor hogere leverzekerheid.

Op dit moment zijn Floodtags en Satelligence in gesprek met het Rode Kruis en de Asian Development Bank om de dienst verder te ontwikkelen.