Thema Agro & Voedselzekerheid

SpaceCertified: Satellietdata biedt ondersteuning bij certificering

SpaceCertified (SC) is een wereldwijde monitoringdienst voor commodity-certificering op basis van aardobservatiegegevens. Grondstoffencertificaten zorgen ervoor dat de grondstof wordt geproduceerd volgens bepaalde criteria en normen. Voorbeeldorganisaties die boeren certificeren zijn UTZ, Fair Trade en Better Cotton Initiative. Informatie binnen SpaceCertified is gebaseerd op objectieve satellietdata, en  verhoogt daarmee de geloofwaardigheid van het certificaat. Daarnaast kan SpaceCertified de certificeringskosten verlagen door prioritering en het geven van inzicht in moeilijk bereikbare gebieden, wat fysieke veldbezoeken kan terugbrengen. Afgeleide producten van SC kunnen worden gebruikt om certificeringsorganisaties te helpen bij het adviseren van boeren. Denk bijvoorbeeld aan crop/water managementadvies en pest & disease managementadvies.

Eindgebruiker UTZ was erg tevreden met de uitkomsten van de SBIR. Dit heeft geresulteerd in een PSD Apps project in Ivoorkust, twee directe contracten tussen de partners en UTZ, en een samenwerking van de partners in een G4AW project Sat4Farming in Ghana met cacaoboeren.

 

Connecting the Dots: Boeren informeren met up-to-date gewasinformatie

Het eindproduct van deze SBIR was een geïntegreerde dienst met daarin een aantal op satellietdata gebaseerde producten voor agrariërs.  Satellietdata bieden hierbij informatie betreffende gewasclassificatie, het actuele groeiverloop, de vochtigheid van de grond, vegetatie-indices (NDVI etc.), en schaduwinformatie op het perceel. De informatie-producten worden als kaart laag ontsloten op www.boerenbunder.nl (2000 unieke bezoekers per dag).

Uiteindelijk moeten deze producten bijdragen aan een nauwkeurige voorspelling van de gewasopbrengsten, en het 10 dagen vooruit voorspellen van het verwachte oogstmoment. Dacom is op dit moment met de partners in overleg om deze ‘opbrengstvoorspeller’op perceelsniveau verder te ontwikkelen. Meer info: https://boerenbunder.nl/#/blog/247