PIB - Partners for International Business

Het Partners for International Business programma is erop gericht Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities te laten realiseren. Een cluster van minimaal 5 bedrijven en kennisinstellingen uit een van de topsectoren ontwikkelt een 2- of 3-jarig actieplan om het cluster zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland. De activiteiten moeten onder de volgende modules vallen: Promotie & Matchmaking, Kennisuitwisseling & Netwerken, Economische Diplomatie. Een PIB kan voor alle landen worden ingezet, behalve landen waarvoor internationale sancties gelden. De bijdrage is maximaal €350.000, waarbij een evenredige bijdrage van het cluster wordt verwacht (financieel of in uren). Een PIB is primair bedoeld voor private deelnemers, maar kan evt. aangevuld worden met een G2G- of K2K-component.

Meer informatie:

Algemeen

Voorwaarden

Topsectoren