Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunt u fiscaal voordeel ontvangen voor R&D projecten in den brede, waardoor de kosten verlaagd worden. Kleine bedrijven, grote bedrijven én zelfstandigen kunnen van de WBSO gebruik maken. R&D-kosten die in aanmerking komen voor WBSO betreffen loonkosten, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van experimenten of het bouwen van prototypes. WBSO kan alleen worden aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden. U komt in aanmerking wanneer u een product, productieproces of programmatuur ontwikkelt of technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoert. In het verleden zijn ruimtevaart gerelateerde projecten m.b.t. datacommunicatie en oogstvoorspellingen gefinancierd.

Meer informatie:

Algemene informatie

Voorwaarden

Voorbeelden van 25 jaar WBSO

Voorbeelden van 25 jaar WBSO, innovatie en datacommunicatie