Sustainable Development Goals Partnership

Is uw organisatie een bedrijf, NGO of kennisinstelling? Wilt u bijdragen aan een duurzame wereld waarin iedereen meetelt? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor steun van de SDG Partnership Facility [1]. De SDG Partnership facility (SDGP) helpt bij het realiseren van de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden [2]:

- SDG 2: het beëindigen van honger

- SDG 8: fatsoenlijke banen en economische groei

- SDG 17: partnerschappen voor de doelen.

Om deze doelen te bereiken, is het nodig om samen te werken. Daarom werkt SDGP met publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, NGO's en/of kenniscentra. Publiek-private partnerschappen richten zich op het verbeteren van waterzekerheid, voedselzekerheid en ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden. Het SDGP daagt bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om samen innovatieve oplossingen te vinden.

Dat kan bijvoorbeeld een project zijn dat leidt tot een hogere landbouwopbrengst in ontwikkelingslanden met minder grondstoffen, grond, water en kunstmest. Een ander voorbeeld is een project dat bijdraagt aan lokale werkgelegenheid en betere arbeidsomstandigheden met een focus op de positie van vrouwen en jongvolwassenen. Satellietgegevens en digitale hulpmiddelen kunnen deel uitmaken van de oplossingen en zijn al in verschillende van de projecten gebruikt [3].

Meer informatie:

[1] Sustainable Development Goals Partnership | RVO.nl

[2] Country list SDG Partnership facility (SDGP) | RVO.nl

[3] Project Database SDGP | Search (rvo.nl)