Perspectief-programma’s

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zet zich in voor het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij. Voor de periode 2019-2022 focust TTW zich op de volgende drie punten: een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament, efficiënte innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact. Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Met het Perspectief-programma stimuleert TTW daarom het opzetten van nieuwe onderzoekslijnen, het overstijgen van oude netwerken en het creëren van een innige samenwerking tussen wetenschappers en bedrijfsleven, om zo innovatieknelpunten op te lossen in een multidisciplinaire aanpak. Onderzoekers en gebruikers worden gezamenlijk uitgenodigd om nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma's binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen in te dienen die economische en maatschappelijke impact genereren op voor Nederland relevante thematische gebieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit programma, openstaande calls en procedures, zie:

Financiering vinden NWO en zoek op TTW Perspectief

Algemene informatie over TTW Perspectief