NWA – Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. De vragen van burgers zijn door de Kenniscoalitie gebundeld in een aantal urgente vraagstukken voor onderzoek en innovatie, waaruit 25 routes gevormd zijn op thema’s als Water, Fundamenten van ruimte en tijd, Energietransitie, Kwaliteit van de omgeving, Meten en detecteren, Materialen, Smart liveable cities, Big Data, SDG’s voor inclusieve mondiale ontwikkeling.

De NWA omvat meerdere activiteiten, waaronder een onderzoeksprogramma dat is gericht op wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact. Hieronder valt o.a. de call Onderzoek op Routes door Consortia (ORC), waarin interdisciplinaire consortia (van wetenschappers, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties) op vele thema’s kunnen indienen. Cofinanciering van minimaal 10% van het totale budget is verplicht. Ook is er de Thematische Programmering van de NWA, waar gelijksoortige consortia kunnen indienen binnen specifieke calls op urgente thema’s als Ecologie & de Noordzee, Klimaatadaptatie en gezondheid, Big Data en kansrijke start, SDG interacties en beleidsinterventies in ontwikkelingslanden, Transitie naar een duurzaam voedselsysteem, Cybersecurity.

 

Meer informatie

Financiering vinden NWO, en zoek op Nationale Wetenschapsagenda

Algemeen NWO, en klik op Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Algemene informatie over NWA