MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Met MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wordt innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen gestimuleerd. Ook stimuleert de regeling een betere aansluiting bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst. Thema’s zijn Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw Water Voedsel, Gezondheid en Zorg, en Veiligheid. Er zijn verschillende MIT instrumenten, te weten: MIT-kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, TKI-netwerkactiviteiten, TKI-innovatiemakelaars. MIT-kennisvouchers kunnen worden ingezet wanneer een kennisinstelling een kennisvraag met betrekking tot vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten zal beantwoorden. De voucher dekt maximaal 50% van de kosten. Met “Haalbaarheidsprojecten” kunnen technische en economische risico’s van een innovatietraject in kaart worden gebracht. Denk aan literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. R&D-samenwerkingsprojecten richt zich op samenwerking tussen mkb’ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen. Het instrument TKI-innovatiemakelaars kan alleen door een TKI worden aangevraagd. Een innovatiemakelaar kan worden ingehuurd om innovatieadviesdiensten aan MKB-ondernemers te verlenen. Ook het instrument TKI netwerkactiviteiten kan alleen door een TKI aangevraagd worden. Het betreft een subsidie voor netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops en conferenties.

Meer informatie:

Algemeen

Missies voor de toekomst

Topsectoren

Interpretatie KIA’s voor de MIT regeling

Haalbaarheidsprojecten

Kennisvouchers

R&D-samenwerkingsprojecten

Innovatiemakelaars

Netwerkactiviteiten