KIC – Kennis- en Innovatieconvenant

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken. Via het programma KIC 2020-2023 draagt NWO bij aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Onder de KIC vallen diverse programma’s en regelingen, zoals Missiegedreven calls, Partnerschappen, Topsectorprogramma’s, of Interdisciplinaire samenwerking. Deze programma’s proberen verschillende partijen bij elkaar te brengen, zodat nieuwe consortia en innovatief onderzoek kunnen ontstaan. Voor deelname van het MKB zijn speciale regels opgesteld. De financiële NWO-bijdrage aan de KIC is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven.

Meer informatie:

Financiering vinden NWO, en zoek op KIC

Algemeen NWO, en klik op Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Algemene informatie over KIC

Deelname MKB