Horizon Europe

Horizon Europe is het Research & Innovatie programma van de EU voor universiteiten, bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties. Ruimtevaart heeft een eigen werkprogramma in Pilaar 2, Cluster 4 Digital Industry & Space (DIS): Destination 5 - Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data. Ruimtevaart is echter domeinoverschrijdend en komt in diverse thema’s terug zoals klimaat, biodiversiteit, Green Deal en Digitaal Europa. Voorbeelden zijn toepassingen van Galileo en Copernicus in pilaar 2 cluster 5: klimaat, energie & mobiliteit en cluster 6: Voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu . Ook biedt pilaar 1 “excellent Science” mogelijkheden voor ruimtevaart net als de European Innovation Council (EIC) in pilaar 3 en Destination Earth in het nieuwe Digital Europe Programma (buiten Horizon Europe). Een overzicht van pilaren en clusters is te vinden bij “meer informatie”.

RVO biedt brede ondersteuning van Horizon Europe met adviseurs en National Contact Points (NCP’s) voor verschillende thema’s. Een overzicht is te vinden bij “meer informatie”

In opdracht van NSO brengt Groundstation.Space in 2021 de mogelijkheden voor ruimtevaart in het gehele Horizon Europe programma in kaart.

Meer informatie:

RVO Horizon Europe

RVO Overzicht adviseurs

EC Horizon Europe

Overzichtspresentatie over Horizon Europe Space van RVO&NSO

Groundstation.Space Horizon Europe

Groundstation.Space Horizon Europe achtergrond

EC Horizon Europe & 2020 project database, CORDIS