Horizon Europe – Digital Industry & Space – Destination 5

Horizon Europe is het Research & Innovatie programma van de EU voor universiteiten, bedrijven en publieke onderzoeksorganisaties. Ruimtevaart is domein overschrijdend en komt in diverse thema’s terug maar ruimtevaart heeft ook een eigen werkprogramma in Pillar 2, Cluster 4 Digital Industry & Space (DIS): Destination 5 - Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data.
RVO biedt brede ondersteuning van Horizon Europe: de National Contact Point (NCP) Space is Frank Winters. NSO is via expert en alternate delegate Raymond Sluiter vertegenwoordigd in het programma comité van DIS in samenwerking met het Ministerie van EZK en RVO. De sector wordt betrokken via de Destination-5 klankbordgroep en mailinglijst. In opdracht van NSO brengt Groundstation.Space in 2021 de mogelijkheden voor ruimtevaart in het gehele Horizon Europe programma in kaart.

Meer informatie:

RVO Horizon Europe

EC Horizon Europe

Overzichtspresentatie over Horizon Europe Space van RVO&NSO

Aanmelden Klankbordgroep Space en mailinglijst

Groundstation.Space Horizon Europe

Groundstation.Space Horizon Europe achtergrond

EC Horizon Europe & 2020 project database, CORDIS