DRIVE

Met DRIVE [1] faciliteert het ministerie van Buitenlandse Zaken de uitvoering van publieke infrastructuurprojecten die bijdragen aan een goed ondernemingsklimaat en ondernemerschap in de prioritaire sectoren: water, klimaat, voedselzekerheid, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Openbare infrastructuurprojecten die een grote ontwikkelingsrelevantie hebben in andere sectoren, kunnen ook in aanmerking komen voor DRIVE-steun.

DRIVE (de opvolger van ORIO [2]) heeft ook digitale infrastructuur gesteund, waaronder een overstromingsvoorspellingssysteem voor Niger op basis van satellietgegevens [3]. Aangezien veel andere projecten [4] gericht zijn op water gerelateerde infrastructuur, kunnen satellietgegevens mogelijk worden gebruikt om het bouwproces te volgen en het effect van de aangelegde infrastructuur op de waterdistributie te evalueren. Voor meer informatie over open aanbestedingen kunt u terecht op de RVO-website [5].

Meer informatie:

[1] Development Related Infrastructure Investment Vehicle - DRIVE | RVO.nl

[2] Project Database ORIO | Search (rvo.nl)

[3] SATH - Home (abn.ne)

[4] Project Database DRIVE | Search (rvo.nl)

[5] Tenders for infrastructural projects D2B, DRIVE and ORIO | RVO.nl