Scheepvaart en Offshore

Scheepvaart en offshore omvat alle mariene activiteiten en de zeecondities die hier van invloed op zijn. Die condities zijn vooral gerelateerd aan weer, maar ook diepte, zeeijs, logistiek en communicatie spelen een belangrijke rol binnen de maritieme sector.

NSO bekijkt de mogelijkheden van satellietinformatie voor verschillende doelgroepen, elk met hun eigen wensen. Voor het transport van goederen en passagiers wordt gestreefd naar een slimme navigatie die rekening houdt met condities op zee, beschikbare aankomsttijden in de haven, vaargeulen en efficiënt brandstofgebruik. Ook het Automatic Identification System (AIS) - verplicht voor alle grote schepen - maakt steeds meer gebruik van satellietcommunicatie. Bij maritieme operaties (offshore) is kennis over de zeecondities cruciaal. Voor de visserij zijn voornamelijk de wind en de stromingen van belang.

Binnen het thema wordt sterk gekeken naar de eisen van gebruikers. Er blijkt nog veel winst te boeken in de tijdige beschikbaarheid van de informatie, zodat het operationeel kan worden ingezet in bestaande systemen. Er ligt een duidelijke oproep tot samenwerking tussen de maritieme sector, ruimtevaartbedrijven in Nederland en de geo-ICT-sector.

Contactpersoon:
Kees Oude Lenferink
e-mail: k.oudelenferink@spaceoffice.nl
telefoon: 06 212 713 69